Kennisimpuls EU ter discussie

Nieuws | de redactie
29 november 2007 | De verschuiving van ‘koe naar kennis’ bij de financiering van het Europese gps-systeem Galileo roept politiek enige controverse op. VVD-Kamerlid Ten Broeke wil weten of Nederland in deze principiële strijd ineens van positie gewisseld is.

“Was de Nederlandse regering, bij haar eenzijdige inzet op herprioritering binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen, aanvankelijk gekant tegen het overhevelen van fondsen uit het overschot op de landbouwsubsidies naar het  (inmiddels financieel geaccordeerde) Galileo-project? Zo ja, hoe [kan de regering] dan tevredenheid uitspreken met het uiteindelijk genomen besluit, terwijl 1,6 miljard euro voor het Galileo-project uit de landbouwfondsen van de EU zullen worden gehaald en slechts 0,4 miljard in de vorm van herprioritering binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen zal worden betaald? Betekent het genomen besluit een verschuiving van prioriteiten nl. van investeringen in landbouw naar investeringen in kennis, zoals al lange tijd wordt bepleit door Commissievoorzitter Barroso? Deelt de Nederlandse regering deze  voorkeur van de Commissievoorzitter?”

De liberalen willen ook weten of Nederland bij de eindronde van de strijd om dit project net als Duitsland nadrukkelijke claims heeft gelegd om de eigen ruimtevaartindustrie een sterke rol in het project te garanderen.
“Heeft Duitsland wellicht juist toezeggingen losgekregen over grotere kansen voor Duitse bedrijven om te profiteren van het Galileo-project en heeft commissaris Barrot zich daar zelfs expliciet over uitgesproken? Zo ja, om welke toezeggingen gaat het dan? Zijn wellicht ook al eerder toezeggingen gedaan aan EU- lidstaten die reeds akkoord waren of later aan andere EU-lidstaten die eerst tegen dit project gekant waren en die vervolgens toch akkoord gingen? Heeft u bij uw instemming met de realisering van het Galileo-project bedongen dat ook het Nederlandse bedrijfsleven zal profiteren van dit project? Zo ja, welke toezeggingen zijn in dat kader gedaan en hoe realistisch zijn deze? Of kan slechts worden vastgesteld dat Nederlandse bedrijven ‘een gooi mogen doen’ naar de orders in het kader van het Galileo-project?


 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK