NVAO internationaal aan de maat

Nieuws | de redactie
21 november 2007 | De NVAO voldoet op vrijwel alle punten aan de European Standards and Guidelines van de European Association for Quality Assurance in Higher Education en de Code of Good Practice van het European Consortium for Accreditation in higher education. Een internationale evaluatiecommissie onder leiding van Helmut Konrad uit Oostenrijk stelt dit vast. De commissie doet in haar rapport een aantal aanbevelingen voor een verbetering van het huidige accreditatiestelsel.

De looptijd van dit stelsel is in Nederland beperkt tot en met 2009 en loopt in Vlaanderen nog door tot en met 2012. In dat licht bezien zal de NVAO in nauw overleg met de Nederlandse en Vlaamse stakeholders en overheden bespreken welke aanbevelingen van de commissie op een zinvolle wijze kunnen worden overgenomen.

Dit betreft het toezien op gelijke behandeltermijnen voor Nederlandse en Vlaamse aanvragen, de systeembrede analyses van algemene issues en disciplinebrede vergelijkingen, de lijnen met de stakeholders formaliseren, vanwege de fysieke afstand van de NVAO ten opzichte van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, tevens extra aandacht schenken aan de contacten met de Vlaamse stakeholders, contacten met de VBI’s intensiveren om zoveel mogelijk “ruis” uit het stelsel te halen, studenten eventueel opnemen in panels voor de Toets Nieuwe Opleiding, meer aandacht voor trainen van panelleden door NVAO, VBI’s en evaluatieorganen en meer focus aanbrengen binnen het interne kwaliteitszorgbeleid van de NVAO.

De NVAO is verheugd over de constatering van de commissie dat de NVAO op vrijwel alle punten geheel voldoet aan bovengenoemde standards. De internationale legitimiteit van de NVAO – en in het verlengde daarvan van het Nederlands-Vlaamse accreditatiestelsel – is daarmee verzekerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK