Aanzienlijk deel eerstejaars hbo onvoldoende gekwalificeerd

Nieuws | de redactie
24 januari 2008 | “Een serieuze aanwijzing dat niet alleen de pabo’s, maar het gehele hbo te maken heeft met eerstejaars die belangrijke basisvaardigheden onvoldoende onder de knie hebben.” Doekle Terpstra is verontrust over de uitkomsten van het rapport van de commissie Meijering. Hij wil met de MBO-raad, de VO-raad en OCW voor 1 april een pakket maatregelen nemen om deze problemen met ingang van het komend studiejaar aan te pakken. In haar analyse wijst de commissie er onder meer op dat in het mbo en een deel van het havo het rekenonderwijs nauwelijks wordt onderhouden of verdiept.

De effecten daarvan zijn zichtbaar in de resultaten van de pabo-toetsen en in het recente onderzoek van de HBO-raad op dat terrein, bevestigt Terpstra. Hij vindt de analyse en adviezen van de commissie ingrijpend. “De uitvoering hiervan zal vele jaren in beslag nemen. Daar kan het hoger beroepsonderwijs niet op wachten. De sector staat voor de uitdaging om de studie-uitval terug te dringen het eindniveau van de opleidingen te garanderen of zelfs te verhogen.” Dat kan alleen als de eerstejaars die zich aanmelden over voldoende kwaliteiten beschikken. Dat blijkt voor een aanzienlijk deel van hen niet het geval te zijn, zo stelt de HBO-raad vast.

Om vast te kunnen stellen of nieuwe studenten van andere opleidingen vergelijkbare deficiënties hebben, voerde de HBO-raad in november 2007 een onderzoek uit onder ruim 2000 eerstejaars studenten. Zij volgen allemaal één van de opleidingen bedrijfseconomie; bouwkunde; recht/juridisch; management, economie en recht (MER); sociaal juridische dienstverlening (SJD) en verpleegkunde. De toets die zij maakten bestond uit een selectie van opgaven uit de taal- en rekentoets voor pabo-studenten.

De taaltoets die studenten maakten bestond uit 75 meerkeuze opgaven, verdeeld over vier domeinen: spelling toepassen, formuleren, interpunctie en grammatica. De moeilijkheidsgraad van de vragen sluit aan bij het niveau van goed presterende scholieren in havo-4. Gemiddeld beantwoordden de studenten in het hbo-onderzoek 51 opgaven van de 75 opgaven goed. Eerstejaars die van het vwo komen maakten gemiddeld 57 vragen goed, havisten 52 en mbo’ers 48.

De rekentoets bestond uit 33 meerkeuze opgaven, verdeeld over drie domeinen: basisvaardigheden; meten en meetkunde en het domein tabellen, grafieken en informatieverwerking. De moeilijkheidsgraad van de vragen sluit aan bij het niveau van goed presterende scholieren in groep 8 van het basisonderwijs. Gemiddeld beantwoordden de studenten in het hbo-onderzoek 18 van de 33 opgaven goed. Eerstejaars die van het vwo komen hadden gemiddeld 22 vragen goed, havisten 18 en mbo’ers 15.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK