Bankchef h.c.

Nieuws | de redactie
25 januari 2008 |

Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, krijgt een eredoctoraat in Tilburg ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van CentER, het onderzoeksinstituut en de onderzoekschool van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger treedt op als zijn erepromotor. Wellink heeft zich gedurende zijn lange loopbaan uiterst verdienstelijk gemaakt op het gebied van de economische wetenschappen, vooral op het terrein van de bancaire en monetaire economie. Daarnaast heeft hij het bancaire en monetaire economisch onderzoek geïnspireerd en gestimuleerd, zowel binnen De Nederlandsche Bank als daarbuiten, bijvoorbeeld als secretaris-penningmeester van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, waardoor Wellink is hij van betekenis is geweest voor de economiebeoefening in Nederland.

CentER is de afgelopen twintig jaar een bealngrijke factor geworden voor de uitstekende kwaliteit van het Tilburgse economische onderzoek en de onderzoekersopleiding. De economische faculteit wordt in internationale rankings, zoals die van de European Economic Association, hoog gewaardeerd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK