Vlaamse universiteiten ‘verregaand’ samen

Nieuws | de redactie
27 februari 2008 | De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent gaan 'structureel en verregaand' samenwerken. Zo moeten de universiteiten komen tot een sterkere onderzoeksbasis en tot een rationeler en beter omkaderd onderwijsaanbod. Optimale doorstroommogelijkheden tussen de twee zijn gewenst. De samenwerking beantwoordt daarmee aan de oproep van Vlaams minister Vandenbroucke om het HO-aanbod efficiënter te organiseren.

In juni 2007 maakten de twee universiteiten al hun intentie tot structurele alliantie bekend. De voorbije maanden haalden diverse disciplines de banden nauwer aan, terwijl het bestuursniveau het structurele kader uitwerkte voor samenwerking op het vlak van onderwijs, doctoraatswerking, onderzoek en dienstverlening. Algemeen beklemtoont de raamovereenkomst het wederzijds respect en de eigenheid van elke instelling. Zo kan de Vrije Universiteit Brussel troeven uitspelen door haar sterke onderzoekstraditie en onderwijs ingebed in de internationale uitstraling van Brussel. De UGent munt uit door een volledig aanbod aan excellent onderwijs en hoogstaand onderzoek;  ze is centraal gelegen in Vlaanderen en kent een sterke groei. Beide instellingen versterken elkaars valorisatiebeleid binnen het Vlaamse economische gebeuren.

Gezamenlijke diploma’s en uitwisseling
Op onderwijsvlak voorziet de raamovereenkomst diverse mogelijke pistes. Een aantal opleidingen – in eerste instantie op Masterniveau – kunnen interuniversitair ingericht worden, met een gezamenlijk diploma als resultaat. De eerder opgestarte samenwerkingsverbanden rond de opleidingen fotonica en biomedische ingenieurstechnieken kunnen als model dienen.

Ook kleinschaliger onderwijssamenwerking is mogelijk. Door middel van “teleclassing” of studentenmobiliteit kunnen studenten keuzevakken volgen aan de partnerinstelling. Daarnaast worden inhoudelijke en financiële stimulansen voorzien om assistenten en docenten voor specifieke lesopdrachten uit te wisselen.

Verregaande onderzoekssamenwerking
Op onderzoeksvlak werken de alliantiepartners prioritair samen op het vlak van doctoraten en doctoraatsopleidingen. De Doctoral Schools die aan beide instellingen de doctoraatstudenten begeleiden en ondersteunen, gaan samenwerken en hun aanbod openstellen voor de studenten van de partnerinstelling.

Onderzoeksprojecten die in partnerverband worden opgestart, kunnen financieel ondersteund worden via het Bijzonder Onderzoeksfonds. De valorisatie van de onderzoeksresultaten, in het bijzonder naar de industrie, wordt een bijkomend terrein van samenwerking. Parallel aan de besprekingen tussen beide universiteiten, sluiten ook de beide universitaire ziekenhuizen een raamovereenkomst af, om de samenwerking structureel uit te bouwen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK