Extern rendement HO kan omhoog door betere keuzebegeleiding

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | De keuzevoorlichting in het onderwijs kan beter. Ook Studiekeuze123 bereikt de doelgroep onvoldoende. Middelen tot verbetering hiervan zijn volgens de RWI: meeloopdagen in het vervolgonderwijs, leerlingen- en docentenuitwisseling tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en meer ‘snuffelstages’ voorafgaand aan de studie- of beroepskeuze. Belangrijk is dat leerlingen deze ervaringen ook daadwerkelijk gebruiken bij hun keuzes. Nu is de begeleiding op veel scholen daar nog te weinig op gericht.

Belangrijk onderdeel van de RWI-voorstellen is verder dat de loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de scholen opgenomen wordt in de externe verantwoording. Het gaat er dan om dat scholen helder laten zien welke plaats dit in de schoolorganisatie en het onderwijsproces heeft, welke concrete interne en externe activiteiten ze daarvoor ontplooien en welke effecten die hebben.

Scholen zijn nu vaak nog gefocust op hoeveel leerlingen een diploma halen of uitvallen (het interne rendement). De RWI stelt voor nu ook het externe rendement zichtbaar te maken. Het gaat dan voor VO-scholen bijvoorbeeld om informatie over hoeveel leerlingen aan vervolgonderwijs beginnen en hoeveel van hen na ongeveer 1 jaar nog (hetzelfde) vervolgonderwijs volgen. Voor MBO, HBO en universiteiten betreft het bijvoorbeeld hoeveel studenten een eerste baan vinden op het niveau van hun diploma. Het gaat er de RWI niet om de instellingen hierop af te rekenen, maar om helder zicht te krijgen op het resultaat van de begeleiding bij het maken van een studie- en beroepskeuze.
De RWI adviseert om ook de informatie over het externe rendement een plaats te geven in de risicoanalyse die de Onderwijsinspectie jaarlijks per school uitvoert. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het onderwijsnummer dat elke leerling al heeft, kan de administratieve last voor de scholen beperkt blijven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK