Gezinnen in de knel van prachtwijken

Nieuws | de redactie
27 maart 2008 | De aanpak van overlast en verloedering in ‘prachtwijken’ is een hachelijke uitdaging aan kabinet en gemeenten. Begin deze maand nog kregen gemeenten de mogelijkheid gezinnen die ernstige overlast veroorzaken uit hun woning te zetten. Gaat zoiets werken of slechts problemen verplaatsen? Windesheim organiseert op 3 april de conferentie ‘Multiprobleemgezinnen binnenstebuiten, het gezin in de buurt’ om dit uit te diepen. Dr. Jaap Timmer, lector Veiligheid en Sociale Cohesie, gaat er in op hoe politie en bondgenoten duurzame leefbaarheid en veiligheid in zulke wijken nastreven.

Achter de term ‘overlastgevend gezin’ schuilt een wereld van wederzijdse weerstanden en wantrouwen tussen gezinnen en instellingen. In de meeste gevallen kan het wantrouwen en de angst van probleemgezinnen ten opzichte van gemeente en maatschappelijk werk worden verminderd door de praktische inzet van medewerkers. In een klein aantal gevallen lukt dat niet. Dan loopt de hulp aan deze gezinnen vast. In het belang van de kinderen uit het gezin of van de buurtbewoners moet de gemeente dwingend kunnen optreden. Met als uiterste consequentie een gedwongen vertrek uit de wijk. Maar waarheen? Tijdens de conferentie zal Lodewijk Gunther Moor, directeur bij Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie en betrokken bij het project in de Zwolse Palestrinalaan, ingaan op deze problematiek.

Preventie of repressie

De conferentie is een jaarlijks initiatief van het Kenniscentrum Multiprobleemgezinnen van Windesheim. Deze conferentie benadert de aanpak van moeilijke gezinnen vanuit het gezichtspunt van politie, justitie, welzijnswerk en woningcorporaties. De verbinding tussen de problemen vanuit de woonbuurt en binnen het gezin staat centraal. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: bestaat er een effectieve wijkaanpak die hout snijdt voor probleemgezinnen? Hoe kunnen we bendevorming in de buurt of stadswijk tegengaan? Kiezen we voor preventie of repressie? Hoe kunnen we terugval van uitbehandelde en weer thuisgeplaatste jongeren helpen verminderen door de semi-criminele groep van ‘vrienden’ aan te pakken?

Duurzame leefbaarheid en veiligheid

Dr. Lodewijk Gunther Moor stelt een aanpak voor waarbij de ‘wet van behoud van ellende’ wordt doorbroken doordat kinderen uit probleemgezinnen kansen krijgen. Dr. Gert Schout, consultant bij bureau OvZO in Groningen, pleit in zijn lezing ‘van anonimiteit naar vitaliteit’ voor een gebiedsgerichte aanpak, zodat gezinsdrama’s als van het Maasmeisje voorkomen worden. Tijdens de conferentie worden ‘s ochtends speedclasses aangeboden waarbij diverse organisaties elkaar informeren over hun diensten, werkwijze en successen. Theatergezelschap De Lichte Kwelling verbeeldt haar eigen visie op het gezin in de buurt.

Meer informatie over de conferentie is te vinden via www.windesheim.nl/agenda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK