Meditatie als aanvulling op rationeel organiseren

Nieuws | de redactie
31 maart 2008 | Componist en gitarist Hans Kunneman ontwikkelde Vind Je Bron, een methode waarmee je een intensieve reis naar binnen kan maken. Door je denkproces tot rust te brengen maak je contact met andere, meer gevoelsmatige, innerlijke processen. 23 april is hij te gast in een Kenniscafé van het Lectoraat Intellectual Capital van de hogeschool INHOLLAND.Op allerlei plekken in de samenleving wordt discussie gevoerd over de noodzaak het puur rationele denken aan te vullen met intuïtie, persoonlijke authenticiteit en bezieling. Steeds vaker blijkt dat de samenleving beperkt maakbaar is met overheidsbeleid, dat organisaties beperkt te plannen en controleren zijn, en dat technologie wel welvaart brengt maar lang niet altijd welzijn. Er is een brede beweging op gang aan het komen die wijst op de keerzijde van het verlichtingsdenken op allerlei terreinen. Zo stelt Annick de Witt in het NRC van 27 juli 2007 dat effectief klimaatbeleid bovenal vraagt om een innerlijke klimaatverandering, een trans­formatie van het collectieve bewustzijn en beschrijft Jaap Peters de grenzen van het rationele managementmodel in zijn boek De Intensieve Menshouderij.

Componist en gitarist Hans Kunneman ontwikkelde Vind Je Bron, een methode waarmee je een intensieve reis naar binnen kan maken. Door je denkproces tot rust te brengen maak je contact met andere, meer gevoelsmatige, innerlijke processen. Er opent zich een hele nieuwe wereld, die gebaseerd is op ervaren in plaats van redeneren. Wanneer ervaren en redeneren gaan samenwerken, ontstaat een synergie die de creativiteit, effectiviteit en zelfvertrouwen in hoge mate bevordert. In organisaties kan dit vruchten afwerpen op alle domeinen waar sprake is van besluitvorming, presentatie, communicatie, creativiteit, reflectie en zingeving.

Het Research & Innovation Centre Entrepreneurship van Hogeschool INHOLLAND organi­seert een dialoog waarin we dit onderwerp samen met Hans verkennen. Hij zal ons ook een aantal elementen uit Vind Je Bron laten ervaren. Daarna willen we gezamenlijk onderzoeken wat dit betekent voor ondernemerschap, leiderschap en organisatie door de eigen ervaringen van de deelnemers uit te wisselen en te combineren in een leerzame dialoog.

Componist en gitarist Hans Kunneman studeerde klassieke muziek en jazz. Ruim vijfentwintig jaar werkt hij als docent aan het Conservatorium van Amsterdam en de Hogeschool Inholland. In zijn lessen verweeft Kunneman meditatietechnieken.  Eind maart wordt zijn boek Vind Je Bron gepresenteerd aan pers en belangstellenden in het Conservatorium van Amsterdam.

Ons motto is: minder presenteren, meer converseren en leren. Lezingencycli zijn er genoeg in Nederland. In de serie Kenniscafés van het Research & Innovation Centre Entrepreneurship van Hogeschool INHOLLAND gaan we met elkaar in dialoog over belangrijke onderwerpen volgens de principes van het World Café (http://www.theworldcafe.com).

Het kenniscafé vindt plaats op woensdag 23 april bij Hogeschool INHOLLAND Hoofddorp (http://www.inholland.nl). De ontvangst is om 13.00, het café start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Toegang is gratis. U dient zich van tevoren alleen aan te melden bij Miriam Buutkamp, RIC Entrepreneurship, Hogeschool INHOLLAND: miriam.buutkamp@inholland.nl   of 023-5438099. Aanmelden graag vóór 17 april 2008 i.v.m. de catering. Geef ook even aan wanneer u een parkeerplaats wilt reserveren. Het maximum aantal deelnemers is 40.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK