Talent in de pijplijn

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | De Rotterdamse onderwijsinstellingen presenteren een Rotterdam breed initiatief om te komen tot een integrale inzet met als doel het talent van de Rotterdamse leerlingen optimaal te benutten. Om dit te bereiken bundelen ze de krachten in een gezamenlijke analyse van de onderwijssituatie en in een actieprogramma. Kern van dat programma : de doorstroom in Rotterdam kan beter georganiseerd worden.

Er moet meer gerichte focus komen op de diversiteit van de onderwijspopulatie, het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking en het sociaal-economisch peil in de stad.

Zoals het voorbeeld van ROC Albeda en ROC Zadkine duidelijk maakt, hebben Rotterdamse scholen van VMBO, MBO en HBO veel studenten waarvoor extra inzet nodig is om hun talent te kunnen verzilveren. De problematiek verschilt per schoolsoort. Zo kampen ROC’s zoals Albeda College met veel studenten die sociale problemen hebben, zoals schulden en jong ouderschap. Het hoger onderwijs, zoals Hogeschool Rotterdam, heeft veel studenten die met een taal- en rekenachterstand aan de opleiding beginnen. Toch is het onderliggende vraagstuk voor alle scholen hetzelfde: hoe verzilveren en benutten we het Rotterdamse Talent met de beschikbare middelen? Alle scholen leveren daarvoor extra inspanningen zonder dat daar een adequate bekostiging tegenover staat. Dat maakt de Rotterdamse positie wankel en risicovol.

Op maandag 31 maart organiseren de gezamenlijke onderwijsinstellingen (ROC’s, de instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs) en de gemeente Rotterdam daarom een bijeenkomst over het stimuleren van talenten in Rotterdam onder de titel ‘Talent in de pijplijn, naar een integrale aanpak voor doorstroom in het Rotterdams onderwijs’. De bijeenkomst heeft als doel gezamenlijk te verkennen hoe de doorstroming in het onderwijs bevorderd kan worden en alle Rotterdamse talent benut kan worden. De bestaande financiële en organisatorische kaders in het onderwijssysteem zijn niet voldoende om dit te bereiken. Daarom gaan bovengenoemde partijen samen op zoek naar nieuwe wegen.

Tijdens de bijeenkomst zal Dr. Arnold Mitchem, President van de Council for Opportunity in Education spreken. Hij zal ingaan op de reeds in de VS bereikte resultaten. Specifiek zal hij de situatie in Chicago bespreken. Een stad die in veel opzichten met Rotterdam vergelijkbaar is. In Chicago hebben de scholen in de gehele onderwijskolom de krachten gebundeld om een educational pipeline tot stand te brengen, die gericht is op soepele doorstroom en het optimaal tot zijn recht laten komen van alle talent uit de stad.

De bijeenkomst is een opmaat om te komen tot een Rotterdam breed initiatief voor een integrale aanpak van doorstroom, diversiteit en verhoging van het opleidingsniveau in Rotterdam voor de komende vier tot acht jaren. Daarvoor zal ook een eerste aanzet worden gepresenteerd door de vertegenwoordigers uit het onderwijs. Het is de start van een reeks van vervolgactiviteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK