UTwente minder ’technische’ universiteit

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | Techniek is niet ‘technologie’.  Die gedachte gaat de gewenste strategie en het profiel van de UTwente en haar ambities kenmerken. De combinatie van technische, maatschappij- en gedragswetenschappen acht men er één van de onderscheidende aspecten: ‘Daar zal in de toekomst veel meer gebruik van gemaakt kunnen en moet worden. Er is in de discussies vaak op gewezen dat het begrip ‘technische universiteit’ in een beperkte interpretatie geen recht doet aan deze sterkte. Die interpretatie zit ons in de weg en dat is niet de bedoeling.’

Collegevoorzitter Anne Flierman onderstreept in UTnieuws dat niet zozeer techniek maar technologie in brede zin het verbindende thema op de UT is. ‘We zijn een ondernemende universiteit die zich onderscheidt door een sterk ontwerpgerichte benadering bij het oplossen van problemen uit de samenleving en de industrie. De sociale en technische wetenschappen zijn daarbij beide onmisbaar. De UT is in die zin een in Nederland unieke ‘university of technology ’, die gelijkenissen vertoont met een aantal internationaal toonaangevende instituten.’

Volgens Flierman zal het aangescherpte profiel met technologie als bindend element, in de loop van de komende jaren gestalte krijgen in onderwijs en onderzoek. ‘Als de UT in 2011 haar vijftigjarig bestaan viert zal het plaatje compleet moeten zijn: niet alleen het profiel, maar ook het overgrote deel van de nieuwbouw, zoals het Nanolab.’ Een actieplan voor het onderwijs met onderwerpen als: meer gezamenlijkheid in de curricula, brede bachelors, meer engelstaligheid in de bachelor, afstemming met de hogeschool Saxion, de vormgeving van ‘ontwerpgericht onderwijs’ en de versterking van de betrokkenheid van studenten en medewerkers wordt in dit verband opgesteld. Dave Blank (Mesa+), Ton Mouthaan en Hubert Coonen werken een plan uit voor Graduate Schools.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK