Kruistocht in krijtstreep

Nieuws | de redactie
20 mei 2008 | Frits van Oostrom rondde gisteren zijn Akademie-presidentschap in stijl af. Bij de bestuursoverdracht onthulde hij het ware slot van zijn lievelingsverhaal uit de voorbije drie jaar: het advies dat Vladimir Poetin hem gaf voor een succesvol presidentschap. De laatste jaarrede van de gelauwerde mediëvist werd een statement. Hij verdedigde zijn koerswending naar 'een lichtvoetiger KNAW die toch waardig kan blijven' nog eens met vuur.

De wetenschap heeft de opdracht haar publieke kansen te herkennen, te grijpen en ook zelf te scheppen, was zijn stelling. Die plicht is zowel moreel van aard als strategisch. “De investering in het onderzoek door de overheid was in 1990 1% van het BNP en daalde sindsdien naar 0,7%. We zullen dus wel sympathisanten buiten onze eigen habitat moeten zien te vinden”.

KNAW en Jonge Akademie moeten daarom zichzelf de  maat willen nemen om extern overtuigend op te treden. Hun rollen zijn geëvalueerd en conclusies worden getrokken. De adviesrol van de Akademie krijgt meer profiel. Op het punt van de kwaliteitsbeoordeling van R&D en het loopbaanbeleid in universiteiten komen nieuwe adviezen naar buiten. “Frequenter en helderder moet onze stem zich doen horen”.

De coöptatie van leden en de opdeling in afdelingen van de Akademie wil Van Oostrom moderniseren. “De Akademie is een archipel” en hij pleitte nog eens voor een creatiever synthetisering. Verheugd noteerde hij dat zijn initiatief – samen met het ISO – om ‘Akademieassistenten’ in te voeren voor jong talent in het hoger onderwijs met succes bekroond is. Er is ook geld voor gevonden om een vliegende start mogelijk te maken. Geen wonder dat Van Oostrom zijn periode als president in middeleeuwse termen omschreef als een ‘kruistocht in krijtstreep’.

En Vladimir Poetin? Die had hem bij een staatsdiner gevraagd: ‘So…you are a president too?’ Daarop ontspon zich een gesprek. Van Oostrom vatte “de euvele moed hem om een advies te vragen voor succes als president. Het antwoord kwam na een korte pauze: ‘Select your own successor’.” Robbert Dijkgraaf – na vandaag de Medvedev van de kennissector geheten? – zei daarop niet zonder reden, dat met Frits van Oostrom “een lentebries de Akademie is binnengewaaid”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK