Verdonk wil “radicaal het roer om”

Nieuws | de redactie
3 juni 2008 | Rita Verdonk meent dat haar pleidooi “dat iedereen in Nederland onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar capaciteiten” iets geheel nieuws is. Zij noemt het op haar site “een kentering met het onderwijsbeleid van de afgelopen decennia.” Dit beleid zou erdoor gekenmerkt zijn dat daarin “gestreefd wordt naar één eindniveau, nivellering, en het opleiden van grijze muizen.” Lastig voor de TON-leidster is dat de OESO-review nu juist wijst op eerder een te grote differentiatie van uitstroomniveaus in het onderwijs.

Daardoor is in ons land bijvoorbeeld de doorstroom naar hbo en wo minder sterk en minder snel dan elders mogelijk blijkt. Dit neemt niet weg dat Verdonk stelt: “Wij gaan uit van het individu. De capaciteiten van ieder schoolgaand kind, iedere student moeten optimaal tot zijn recht kunnen komen.” Daarin ziet zij terecht vervolgens veel meer dan een individueel aspect: “het landsbelang. Willen we echt een kenniseconomie van formaat worden, dan zullen we radicaal het roer om moeten gooien en moeten durven investeren in onze toekomst.” Die radicaliteit en dat roer worden verder niet uitgewerkt, alleen in een historisch gezien even opmerkelijke als pijnlijke visualisering, die u op de pagina Smaak van ScienceGuide aantreft.

De eerste duidingen van Verdonks gedachten op haar site zijn -ook na bijna drie maanden- vooralsnog niet meer dan enkele detailpunten, zoals het werk van spijbelrechters, waarover TON volstaat met de mededeling dat men daar tegen is. Een van die zaken is het Innovatieplatform, dat –ten onrechte- als initiatief van Balkenende-I wordt genoemd. Het was het tweede kabinet onder Balkenende, dat hier het initiatief toe nam. Maar een voormalig lid van die kabinetten kan ook niet alles waar zij zelf aan mee werkte onthouden. ‘Petitessen’ noeme Willy Brandt zoiets vroeger al.

Les 1 uit de gedachte dat het landsbelang in het geding is, blijkt een partijpolitieke te zijn. Verdonk wil de komende decennia geen PvdA’er meer in de Hoftoren zien: “Duidelijk is dat er de komende twintig jaar geen sociaaldemocraat, minister van onderwijs mag zijn. Want twintig jaar is de tijd die we nodig hebben om de achterstanden die onder sociaal democratisch bewind zijn opgebouwd, helemaal weg te werken.”

Al met al is Verdonk wel trots, ook op “iedere leerling of student die een diploma haalt.” TOL of TOS, het maakt haar niet uit: “Of dat nu een diploma is van een vakopleiding of van een universitaire opleiding is niet van belang. Beiden zijn ze waardevol voor de samenleving.” TOD dus.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK