Sirius legt lat hoog

Nieuws | de redactie
15 juli 2008 | Een hogeschool of universiteit krijgt het stimuleren van excellentie niet cadeau. Van de 37 aanvragen voor het Sirius programma zijn er slechts 5 gerangschikt als ‘zeer veelbelovende aanvraag’. Van de € 40 miljoen zou daarmee de helft worden toegekend.

Vier universiteiten en één hogeschool zien hun aanvragen (deels) beloond met een gunstig advies ten aanzien van toekenning van geld uit het extra aardgas geld voor de stimulering van excellentie in het HO. Er waren 11 wo- en 26 hbo-aanvragen ingediend. De Hanze hogeschool had als enige in het hbo voldoende aannemelijk gemaakt, dat zij voorstellen met concrete cijfers en doelstellingen op tafel had gelegd. In het wo zijn de UM, Radboud, UU en het koppel UvA/VU gehonoreerd.

De Sirius organisatie heeft blijkbaar goed gekeken naar de start van het –met veel geld bedeelde- Exzellenz Initiative in Duitsland. In de eerste aflevering daarvan werd het pakket voorstellen van een zeer beperkt aantal universiteiten goedgekeurd en konden alleen enkele instellingen in Karlsruhe en München zich met de titel Elite- Uni tooien. Die onverwachte strengheid leidde tot beduidend meer inzet voor de voorstellen in de daarop volgende rondes.

“Geconstateerd [moet] worden dat het denken over excellentie(bevordering) binnen vele instellingen nog moet groeien,” zeggen de organisatoren. “Het valt tegen dat geen enkele aanvraag 80 punten scoort, terwijl er op basis van het beoordelingskader 115 punten te behalen waren. Het zal tijd vergen voordat de omvattende excellentieprogramma’s daadwerkelijk van start gaan en ingevoerd kunnen worden.” Ook de geringe internationale en Europese inbedding van het denken over excellentie valt op.

Opmerkelijk is dat gesproken wordt over een overmaat aan ‘witte aanvragen’. “Er is een schrijnend tekort aan aandacht voor diversiteit en als die er is, betreft het vaak een beperkte uitwerking.” Vooral in het hbo heeft men bovendien moeite een verbinding te leggen tussen het eigen profiel van de hogeschool en de visie op excellentie: “Slechts een enkele keer heeft een instelling excellentie benaderd vanuit haar eigen identiteit of profiel. Hogescholen lijken nog heel erg te worstelen met de invulling van professionele excellentie van beroepsbeoefenaars. Veel hogescholen zetten in het kader van excellentie sterk in op het ontwikkelen van meer doorstroomprofielen naar universitaire masters.”

De positief geadviseerde aanvragen kunnen tot 15 september een concretiseringslag maken, zodat de minister eind oktober definitief kan beslissen. De 20 veelbelovend genoemde aanvragen kunnen ondersteuning krijgen voor de nadere uitwerking van hun voorstellen ten behoeve van een verbeterde aanvraag per 15 mei 2009.

12 instellingen –waaronder 2 universiteiten- hebben ‘onvoldoende’ aanvragen ingediend en kunnen geen verbeterde aanvraag indienen. Zij maken daarom geen kans meer op gelden uit Sirius voor de bachelorfase. Onder deze 12 zijn instellingen als WUR, de Rietveld Academie, Avans, Hogeschool Zuyd, en Windesheim.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK