Slechte score bij NWO doet UM beleid herijken

Nieuws | de redactie
9 juli 2008 | De Universiteit Maastricht presteert opvallend slecht als het gaat om het binnenhalen van onderzoeksgeld bij NWO, de nationale onderzoeksfinancier. Het college van bestuur kondigt voor september een notitie aan met nieuw beleid om het tij te keren.Waar de Nederlandse universiteiten gemiddeld in 34 procent van alle aanvragen bij NWO succes hebben, bungelt de UM diep in de onderste regionen met 21 procent. Die cijfers leverde een NWO- delegatie begin deze maand tijdens een presentatie voor UM-bestuurders. Het betreft hier alle soorten subsidieverzoeken, inclusief de vernieuwingsimpuls met de veni-, vidi- en vicibeurzen.

De situatie is vooral daarom alarmerend omdat steeds meer geld dat oorspronkelijk door de rijksoverheid in het kader van de eerste geldstroom aan de instellingen werd gegeven, daar weg wordt gehaald om vervolgens door NWO verdeeld te worden. In de komende jaren gaat het landelijk om honderd miljoen euro. Bij NWO moeten aanvragen worden ingediend die in competitie komen met andere. Wie slecht scoort verliest dus geld, reden voor rector Mols om maatregelen aan te kondigen om dat tegen te gaan en liefst zelfs meer te verdienen dan de UM moet inleveren.

Inmiddels is door twee hoogleraren een analyse gemaakt van de situatie rond de de veni-, vidi- en vicibeurzen. Voor Randwijck boog prof. Harry Struijker Boudier zich daarover, voor de binnenstadsfaculteiten prof. Wiebe Bijker. In Randwijck is de toestand minder problematisch dan in de binnenstad, zegt Struijker: “Vooral psychologie doet het heel goed in alle drie de programma’s. De FHML presteert redelijk in veni en vidi, maar niet goed in de vici’s.”

De reden voor dat laatste ligt volgens Struijker “niet zozeer in een minder ontwikkelde onderzoekscultuur, zoals in de binnenstad, maar meer in de kwaliteit van de aanvragen. Het ontbreekt te vaak aan relevante buitenlandse ervaring van de onderzoekers en aan eerdere publicaties in echte toptijdschriften, terwijl NWO daar sterk op selecteert.”

Bijker relativeert de betere Randwijkprestaties door erop te wijzen ‘dat ze daar gewoon meer geld hebben”, maar ook hij is, gezien de zwakke NWO-scores in de binnenstad, voorstander van het versterken van de onderzoekscultuur: “Er zijn overal wel goede groepen, maar niet breed door alle faculteiten heen. Wil je de cultuur verbeteren, dan moet je die groepen tot kristallisatiepunt maken. En het impliceert ook dat er nieuwe mensen moeten worden aangenomen – misschien zijn onze onderzoekers niet altijd goed genoeg – en dat zittende onderzoekers worden gestimuleerd. Verder is het belangrijk om onderlinge contacten te verstevigen, via colloquia bijvoorbeeld, en om een onderzoeksbeleid te formuleren, met speerpunten.”

Noch Struijker noch Bijker noemt overigens ter verklaring van de magere scores bij NWO de omstandigheid dat de UM zich de afgelopen jaren meer op de derde geldstroom (commerciële contracten) zou hebben geconcentreerd. Dat is wel het argument dat rector Gerard Mols hanteert. Volgens hem zitten we daarom inmiddels met de derde geldstroom “op koers”, en wordt het nu tijd om “ook serieus werk te maken van de tweede geldstroom” gezien de overheveling van gelden door de minister.

Bijker: “Het is waar dat het voor onderzoekers soms makkelijker is om een derde geldstroomcontract te sluiten dan om bij NWO succes te boeken, maar als algemene verklaring lijkt het me niet aan de orde.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK