Kamer verbaasd over ‘njet’ tegen bèta-master

Nieuws | de redactie
15 december 2008 | De VVD wil weten waarom OCW weigert de HAN-master Molecular Life Sciences te bekostigen, “een doelmatige en kwalitatief goede opleiding met grote relevantie voor de arbeidsmarkt.” Met name de argumentatie, dat onvoldoende is aangetoond dat niet een bedrijf bereid zou zijn om in bekostiging te voorzien, bevreemdt Kamerlid Halbe Zijlstra. Zo vraagt hij zich af waarom de minister wel een wo-master als Aerospace Engineering bekostigt, "terwijl er voor afgestudeerden van deze master een grote vraag is vanuit de lucht- en ruimtevaartindustrie in binnen- en vooral buitenland?”

Dat de minister hierbij in botsing komt met de eigen commissie van bezwaar van OCW roept eveneens kritische vragen op: “Deelt de minister de mening van de Commissie van bezwaarschriften van uw ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat u in strijd handelt met uw eigen beleidsregel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom hebt u desondanks het advies naast u neergelegd?” Ook willen de liberalen weten hoe vaak Plasterk reeds eerder is afgeweken van adviezen van de Commissie van bezwaarschriften van zijn ministerie.


De vragen van Zijlstra leest u hieronder


1] Hebt u kennisgenomen van het artikel “ ‘Njet’ OCW grieft HAN “?1

2] Deelt u de mening van de VVD dat hier sprake is van een doelmatige en kwalitatief goede opleiding met grote relevantie voor de arbeidsmarkt? Zo niet, waarom niet?

3] Is het correct dat u het advies van de Commissie van bezwaarschriften van uw ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast u hebt neergelegd omdat u van mening bent dat onvoldoende is aangetoond dat niet ergens een bedrijf bereid zou zijn om in de bekostiging van deze opleiding te voorzien? Zo nee, wat waren dan de redenen?

4] Kunt u aangeven op welke wijze de HAN en andere instellingen volgens u zouden moeten aantonen dat er geen bereidheid tot financiering vanuit het bedrijfsleven is? Welke heldere objectieve en meetbare criteria zouden daar volgens u een (doorslaggevende) rol bij moeten spelen?

5] Kan de minister aangeven waarom hij het criterium van ‘bereidheid tot financiering vanuit het bedrijfsleven’ niet veel breder toepast? Kunt u in dat licht aangeven waarom u bijvoorbeeld een universitaire master als Aerospace Engineering wel bekostigd, terwijl er voor afgestudeerden van deze master een grote vraag is vanuit de lucht- en ruimtevaartindustrie in binnen- en vooral buitenland?

6] Hoe vaak is er tijdens uw ministerschap afgeweken van adviezen van de Commissie van bezwaarschriften van uw ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen?

7] Deelt de minister de mening van de Commissie van bezwaarschriften van uw ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat u in strijd handelt met uw eigen beleidsregel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom hebt u desondanks het advies naast u neergelegd?

8] Deelt de minister de mening van de VVD dat het afwijzen van de HAN-master molecular life sciences niet past binnen het beleid om bètastudies te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u deze master dan afgewezen?

9]Is de minister bereidt zijn besluit te heroverwegen?

[1] http://www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=106478
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK