Waarom en hoe werkt evidence-based leren?

Nieuws | de redactie
27 januari 2009 | Onderzoek, onderwijs en leren kunnen beter op elkaar worden afgestemd dan tot nu toe gebeurt. Op de conferentie Evidence-based leren op 5 juni in Utrecht -in het kader van 25 jaar OU- wordt uitgediept waarom dit zo is en hoe het in de onderwijspraktijk kan worden gerealiseerd.


Programma

In het ochtendprogramma wordt de grote lijn aan de orde gesteld en nader uitgewerkt. Internationale meta-analyses van schooleffecten op leerprestaties van leerlingen maken duidelijk welke schoolse kenmerken het meeste bijdragen aan de motivatie en de leeropbrengsten van leerlingen. Deze empirische evidentie bevat heldere aanwijzingen voor het ontwerp van onderwijs waarin de ontwikkeling van de competenties van elke leerling vanaf het schoolbegin optimaal, en aantoonbaar, wordt gesteund. Er wordt verslag gedaan van de inhoud, de organisatie en het functioneren van een dergelijk ontwerp in de praktijk van het primair onderwijs.

Aansluitend wordt toegelicht hoe de praktijk van het primair en voortgezet onderwijs wordt ingericht zonder belemmerende leerplafonds. Ook wordt een gestructureerd ontwerp voor evidentie-gebaseerd leren in het MBO geschetst. Tenslotte wordt het ontwerp voor het inrichten en evalueren van evidentie-gebaseerd onderwijs en optimaal leren in de praktijk samengevat.
In het middagprogramma is er tijdens vier workshops gelegenheid de gegeven informatie verder uit te diepen met sprekers van het ochtendprogramma. De deelnemers aan de conferentie kunnen kiezen uit successievelijk twee van de vier workshops. De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie en een drankje.

Sprekers

Prof. dr. John Hattie, Auckland University New Zealand
Prof. dr. Ton Mooij, Open Universiteit Nederland en Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Ameike Janssen-Noordman, Universiteit Maastricht
Dhr. Jan Hendrickx, Stichting Leonardo scholen Nederland
Mevr. Carla van den Bosch, basisschool Het Talent

Deelnamekosten bedragen 100 euro, voor studenten wordt het tarief gereduceerd tot 50 euro. Vanaf februari kan men zich inschrijven.

Vrijdag 5 juni 2009 10.00-17.00, inclusief lunch en borrel na afloop bij de Open Universiteit Nederland, Studiecentrum Utrecht, Vondellaan 202, Utrecht

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK