Onorthodox investeren concreet gemaakt

Nieuws | de redactie
9 februari 2009 | Het kabinet wil onorthodox te werk gaan als dat de crisis helpt tegengaan. Rinnooy Kan wil daarin meer tempo. Andere landen gaan ons voor daarin, vooral met kennis- en LLL- investeringen. ScienceGuide zet de voorbeelden op een rij en geeft concrete, onorthodoxe suggesties. Zo zet bijvoorbeeld Australië zwaar in op onderwijs en kennisinvesteringen tegen de recessie.

Uit het pakket van $ 42 miljard extra impulsen gaat ruim $ 14 naar de infrastructuur van het onderwijs. Bovendien wordt een half miljard in levenlangleren- impulsen gestoken en ruim $ 2,5 miljard in bestrijding van onderwijsuitval.

Premier Rudd onderstreepte in een toespraak tot de natie dat ‘the money will be used to upgrade large infrastructure such as libraries, build 500 new science laboratories and language centres and provide $200,000 for each school for maintenance.’ Hij zei dat “the program represents the single largest modernisation of schools in Australia’s history. This investment in every one of the nation’s 7,500 primary schools is designed to build the primary schools we need for the 21st century.”

Dit komt bovenop een eerder pakket van anti-crisis- investeringen van eind 2008, waarin voor kennisinfrastructuur en andere bouwprojecten ruim 4 miljard was bestemd. Namens de OECD zei deputy secretary general Aart Jan de Geus dat “Australia could be one of the hardest hit economies by the global financial downturn because of steep falls in commodity exports.” De Geus sprak op een forum van de Sydney University en zei daar dat “the Federal Government’s stimulus packages have strengthened the economy without threatening financial sustainability.”

Op een analoge manier is een reeks toonaangevende landen inmiddels zeer actief in het bestrijden van de recessie door extra investeringen in de kennisinfrastructuur. Zo leest u hier de reeks investeringen die zeer recent door Canada zijn aangekondigd. De aanpak van Finland leest u hier wat betreft het zeer ambitieuze R&D-pakket en hier wat betreft de langetermijn visie-ontwikkeling voor de transformatie, die het land nu juist in gang zet met zijn economie.

Japan heeft bekend gemaakt zo’n 580 miljard te steken in anticrisis-maatregelen. Begin februari sleepte Kanzlerin Angela Merkel door de Bondsdag haar eigen pakket van ongeveer 50 miljard, waarin investeringen in de fysieke infrastructuur van scholen en hoger onderwijs een hoofdpunt vormen. President Obama heeft zijn voorstellen ten aanzien van HO, R&D, energie en SF ook geconcretiseerd en zal dezer dagen de steun van de Senaat daarvoor krijgen. Harvard-goeroe Michael Porter vindt deze voorstellen op zich erg goed, maar zou een nog zwaarder accent op R&D-investeringen gelegd willen zien.

En Nederland? Hier ligt in elk geval een concreet pakket van inhaalinvesteringen en infrastructuur-initiatieven in HO, R&D, LLL en kennisbeleid gereed, waarvoor de spade snel de grond in kan: de Knowledge Boost die ScienceGuide samen met Nederland Kennisland en het ISO voorlegde.

OCW-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt geeft aan, dat ook in Den Haag het besef begint te dagen dat ons land iets moet gaan doen. “Dit kabinet investeert veel geld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat moet ook. De arbeidsmarkt is als gevolg van de huidige crisis in beweging. Als we sterker uit de economische crisis willen komen, dan zullen we blijvend moeten investeren – juist nu – in goed onderwijs voor leerlingen en scholing voor werkenden en werkzoekenden.” Haar eerste reactie op het advies van de Onderwijsraad over de stand van zaken in het onderwijs leest u op de pagina Educatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK