Plasterk haalt uit naar misleiding

Nieuws | de redactie
4 maart 2009 | OCW dreigt met aangifte wegens misleiding. De Via Vinci University beweert geaccrediteerde masters aan te bieden, doctorstitels te verlenen en een universiteit te zijn. Op vragen van de CDA’ers Biskop en Van Dijk meldt minister Plasterk dat hij hard gaat ingrijpen.

“Via Vinci heeft op dit moment geen op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geaccrediteerde opleidingen. De instelling heeft de hbomasteropleiding Business Entrepreneurship bij de NVAO aangeboden voor een toets nieuwe opleiding. Na onderzoek van de opleiding heeft de NVAO Via Vinci laten weten dat zij het voornemen heeft een negatief besluit te nemen. Via Vinci heeft de aanvraag daarop ingetrokken.

Via Vinci meldt op haar website dat de hbo-masteropleidingen Master of Business Administration (MBA) en Master of Educational Management (MEM) nog bij de NVAO zullen worden aangeboden, na rapportage van de Netherlands Quality Agency (NQA). De NVAO heeft deze aanvragen nog niet ontvangen. De uitspraken die de woordvoerder van Via Vinci doet in de aangehaalde publicatie zijn dus onjuist,” zo meldt de minister de Kamer.

Over het gebruik van de naam ‘University’ antwoordt OCW het volgende: “De WHW biedt de mogelijkheid om aanwijzing als universiteit of hogeschool bij de minister van OCW aan te vragen. Via Vinci heeft daar geen gebruik van gemaakt en heeft dus niet de status van een op grond van de Nederlandse wet erkende universiteit of hogeschool.”

Helaas blijken de begrippen hogeschool of universiteit (resp. university) niet strafrechtelijk beschermd te zijn. Dat neemt niet weg dat een instelling die de naam universiteit of university gebruikt en de indruk wekt dat zij als zodanig is erkend op grond van Nederlandse wetgeving en dat haar opleidingen zijn geaccrediteerd, zich schuldig maakt aan misleiding, zo vindt de minister. “Het onjuist gebruik van wettelijke titels of keurmerken (zoals bv. “erkend door OCW” of “geaccrediteerd door de NVAO”) is zeker schadelijk voor het beeld van het Nederlands hoger onderwijs en moet worden bestreden.” Dat in veel landen geen onderscheid wordt gemaakt tussen universiteit en hogeschool is geen rechtvaardiging voor het misleidend gebruiken van de naam ‘university’.

Misleidend gebruik van de naam universiteit weegt des te zwaarder voor de minister omdat de betrokken instelling op haar website vermeldt dat ook de titel van doctor wordt verleend. “Dit nu is uitdrukkelijk verboden in de WHW (art.15.6); de titel kan alleen worden gevoerd door degene aan wie bij een erkende universiteit de graad van doctor is verleend. Ik zal Via Vinci wijzen op het belang van zorgvuldig gebruik van de Nederlandse wettelijke titels en keurmerken voor het hoger onderwijs en vragen om de misleidende teksten aan te passen. Daarbij zal ik er op wijzen dat het ten onrechte afgeven van in de WHW bepaalde graden, getuigschriften of titels onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijk vervolgbaar is. Als Via Vinci niet op korte termijn de onjuiste informatie verwijdert zal ik aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK