Creatieve industrie kent HBO nauwelijks

Nieuws | de redactie
29 april 2009 | Hogescholen moeten zich beter presenteren als kenniscentra voor de creatieve industrie. Hun onderzoeks- en ontmoetingsfuncties worden nauwelijks opgemerkt, wel de opleidingsfunctie. Ook blijkt dat zeker 255 organisaties zich richten op de creatieve industrie, maar zulks zonder enige coördinatie en afstemming, aldus nieuw onderzoek van bureau Via Traiectum.

De strategische verkenning is uitgevoerd in opdracht van SIA RAAK. Om de positie van hogescholen te versterken heeft Via Traiectum een kennisagenda opgesteld. Deze agenda moet het mogelijk maken dat hogescholen en andere kennisinstellingen samenwerkingsverbanden aangaan met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om creativiteit aan te wenden bij innovaties. Een speciale plaats kent het onderzoek toe aan het Creatief MKB, een samengaan van kleinschalige creatieve bedrijven, om daadwerkelijk binnen gevestigde organisaties als innovatiemotor op te treden.

Hogescholen zouden moeten zorgen voor meer coördinatie

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat begin dit jaar ten minste 255 organisaties zich op de een of andere manier richten op de creatieve industrie maar dat op geen enkele wijze coördinatie en afstemming plaatsvindt. Via Traiectum beveelt aan om de hogescholen een taak te geven in het afstemmen van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Volgens Erik Uitenbogaard, binnen Via Traiectum verantwoordelijk voor de strategische verkenning, laat het onderzoek zien dat we afscheid moeten nemen van de pioniersfase binnen de creatieve industrie. Er zal volgens hem meer energie moeten worden gestopt in het samenwerken en afspraken maken wie wat doet. ‘Onze kennisagenda geeft aanwijzingen om tot een meer gestructureerde aanpak te komen. Voorwaarde is wel dat hogescholen hun verantwoordelijkheid nemen.’, aldus Uitenbogaard.

Van wildgroei naar kwaliteit

Giep Hagoort, supervisor van het onderzoek en lector kunst en economie aan de HKU, zegt geschrokken te zijn van de wildgroei binnen de creatieve industrie. ‘Het onderzoek laat zien dat veel organisaties uit de adviessector en lokale overheden zich op de creatieve industrie hebben gestort, met name om subsidies binnen te halen.’

In het buitenland met name in Engeland en Finland wordt in zijn ogen veel meer gelet op de kwaliteit van advisering, onderzoek en onderwijs en wordt op selectieve wijze kansrijke initiatieven gesteund op basis van creatief ondernemerschap. Hagoort: ‘Die weg moeten we in Nederland ook op met de hogescholen in de rol van aanjager. De verschillende lectoraten van hogescholen zijn er weliswaar klaar voor maar presenteren zich nog onvoldoende.’
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK