PvdA vreest rommelige bezuinigingen

Nieuws | de redactie
20 april 2009 | De PvdA is bezorgd over ingrepen in het budget van universitaire vakgroepen als biologie en lettteren. Kamerlid Besselink wil met name een reactie van OCW “ op het signaal dat er tussen universiteiten onderling geen afstemming plaatsvindt over vakgroepen waarop wordt bezuinigd.”

Zij vreest dat hierdoor “het gebrek aan coördinatie in budgettaire verschuivingen potentieel negatieve gevolgen kan hebben voor specifieke en belangrijke kennis in de Nederlandse universitaire wereld.” Aan minister Plasterk vraagt de PvdA daarom:
1
Bent u op de hoogte van een serie bezuinigingen die op enkele universiteiten (o.a. Biologie en Letteren in Leiden en Biologie in Utrecht) door de raden van besturen in werking zijn gezet?

2
Bent u bekend met signalen afkomstig van verschillende vakgroepen op deze universiteiten dat deze bezuinigingen door de keuzes van deze universiteitsbesturen ten koste gaan van onderwijspersoneel en daarmee ook van de kwaliteit van het universitaire onderwijs? Zo ja, hoe beoordeelt u deze signalen?

3
Kunt u nader ingaan op de achtergrond van deze gemelde bezuinigingen?

4
Deelt u de mening dat het niet goed is voor de kwaliteit van universitair onderwijs wanneer er bij benodigde budgettaire heroverwegingen op deze universiteiten vooral onderwijspersoneel en -taken worden weggesneden? Zo ja, bent u in gesprek met de universiteiten om deze op hun onderwijstaken te wijzen?

5
Kunt u nader ingaan op het signaal dat er tussen universiteiten onderling geen afstemming plaatsvindt over vakgroepen waarop wordt bezuinigd, waardoor het gebrek aan coördinatie in budgettaire verschuivingen potentieel negatieve gevolgen kan hebben voor specifieke en belangrijke kennis in de Nederlandse universitaire wereld?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK