Toch meer gaten op OCW?

Nieuws | de redactie
20 april 2009 | De OCW-begroting staat duidelijk onder druk. Het kabinet houdt vast aan de regel dat overschrijdingen binnen de eigen sector gedekt moeten worden. Dit dwingt Plasterk tot aanzienlijke bezuinigingen en dreigt zijn geloofwaardigheid aan te tasten. “Waaruit bestond onze slag in de lucht dan wel?” klinkt uit de koepels welke de minister recent verweet “onzin” te verspreiden over dreigende tegenvallers.

De koepels van PO, VO, MBO en HBO waarschuwen het kabinet dat de afspraken rond het crisispakket niet coherent waren. De voorziene investeringsimpulsen zouden doorkruist worden door bezuinigingen ten gevolge van andere afspraken in het pakket. Minister Plasterk verweet hen een slag in de lucht te slaan, hoewel zijn collega Bos direct al omzichtiger reageerde.

Niet lang daarna onderstreepte OCW dat de middelen voor het lerarenbeleid conform ‘Rinnooy Kan’ zeker waren, maar voor het overige het besef diende te bestaan dat “iedereen moet inleveren” bij de grote problemen in de rijksbegroting. Inmiddels was duidelijk geworden dat OCW al bij de Voorjaarsnota aanzienlijke overschrijdingen moest melden bij het kabinet. De ministerraad besloot daarop zowel voor de korte termijn als voor 2011 en volgende jaren zo’n 1,5  tot 1,8 mld aan besparingen in te boeken. Voor OCW zou daar zo’n 400 tot 600 mln aan bezuiniging uit voortvloeien. Naar verluidt heeft minister Plasterk hiertegen in het kabinet langdurig tegengestribbeld.

Onprettig voor minister Plasterk is dat bedragen van deze omvang overeenkomen met de waarschuwende berekeningen die vanuit de koepels al enige tijd naar buiten waren gebracht. Zouden deze inderdaad geen “ slag in de lucht”  blijken te zijn, is de kamer op het verkeerde been gezet in het recente debat hierover. Ook is het mogelijk dat de overschrijdingen bestaan uit nog weer andere tegenvallers elders op de OCW-begroting. Maar ook dan staan de investeringen in kennis, die het kabinet belangrijk acht, toch onder druk omwille van de begrotingsdiscipline.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK