Regio’s actief tegen de crisis

Nieuws | de redactie
23 april 2009 | Het schooljaar loopt amper ten einde en nu al is de jeugdwerkloosheid in Twente met twintig procent opgelopen. Het aantal jongeren zonder perspectief op werk zal exploderen. Van diegenen die wél werk hebben is al voor 2000 werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Maar voor elke tien werkloze productiemedewerkers is er slechts één vacature.

Afgelopen vrijdag werden de regionale Kamerleden hierover bijgepraat op het Werkplein in Enschede.  Voor zover we het nog niet wisten werd het hier bevestigd: de recessie raakt Twente hard! Crisis jaren ’80 en anno nu
De recessie in de jaren 80 leidde tot grote klappen in Twente. Grote gemeenten werden financieel onder curatele geplaatst het rijk. Het kostte meer dan een decennium om er weer enigszins bovenop te komen. Bij deze recessie willen wij dus meteen aan het begin alle zeilen bijzetten en iedereen laten meedoen. De economische neergang biedt zorgen, maar ook kansen. De regionale economie kan zijn sterke punten uitbreiden en nieuwe bedrijvigheid kansen geven. We moeten in Twente de handen inéén slaan voor een ‘new deal’. Bedrijven die de toekomstige structuur versterken kunnen behouden blijven, anderen zullen de poorten sluiten. Nieuwe bedrijven moeten worden aangetrokken en jonge ondernemers willen juist nu dat éne zetje ontvangen dat de regionale economie mogelijk een duw geeft. Het zijn niet politici of bestuurders die kunnen uitmaken wie dat zijn. Maar ze kunnen wel de voorwaarden scheppen voor het economische succes dat wij nastreven.

Wat wij verwachten van de Twente Top
En dat is precies wat de “Tweede Twentse Top” van zaterdag moet bereiken. Geen praatscircus van mensen die elkaar toch al aan alle vergadertafels tegenkomen. Ook geen papieren plan waarin een beetje van alles staat, niemand verantwoordelijk is én – als de klappen eenmaal vallen – er in Den Haag gebedeld wordt. Dat is ook niet nodig! Wij zijn namelijk overtuigd van de buitengewone ondernemingskracht en het doorzettingsvermogen van Twente zelf. De aanpak van de gezamenlijke Twentse Kamerleden kent drie pijlers: 1) Regels (voorjaarschoonmaak), 2) Gebruik van het crisisplan en 3) Geld (dat verdiend wordt).

1. Regels:
Twente kan nog deze maand een verzoek indienen in Brussel om een voorloperregio te worden met minder regels. Limburg heeft het al voor elkaar en deze week heeft minister Van der Hoeven ons in de Kamer laten weten ook Twente best te willen steunen. Aan de slag dus, samen met de bedrijven, die direct voordeel kunnen hebben van minder regels. De voorloperregio moet ook uitgebreid worden richting Duitsland.

2. Gebruik van het crisisplan:
De rijksoverheid heeft miljarden uitgetrokken voor investeringen in woningen, voor borgstellingen voor kleine en middelgrote ondernemers en voor research. Wij pleiten ervoor maximaal gebruik te maken van regelingen, die zeer goed passen bij het profiel van Twente. De bouwsector is hier belangrijk en met de UT en Saxxion zijn we een topregio voor research. De vele bedrijven rondom de kennisinstellingen bieden werk aan duizenden onderzoekers en hebben een grote spin off naar de rest van de regio. Dat is goud waard.

3. Geld:
E zijn ook goede voorbeelden elders. Zo stelde de regio Eindhoven/Helmond al een crisisplan op met hulp van ondernemers. Kijk eens op hun heldere website waar de maatregelen duidelijk staan opgesomd: www.crisiswijsbrainport.nl. Eén van de maatregelen is dat de industrie en de banken een industriebank willen oprichten die snelle en doelgerichte investeringen mogelijk maakt. Vanuit Den Haag moet daar het groene licht voor worden gegeven. Zo’n voorbeeld verdient navolging en ook Den Haag is er enthousiast voor te maken. Immers alle politieke partijen hechten aan het behoud van werkgelegenheid, van innovatie en creatieve oplossingen daarvoor. Via de website kunnen ondernemers in Eindhoven rechtstreeks de subsidiepotten gebuiken. En op-is-op, dus ons Twente verdient een snelle aanpak.

Tweede Twente Top: géén Tweede Kans!
Tenslotte. Vorige week zou, op initiatief van Annie Schrijer-Pierik, al een voorschot zijn genomen op een plan van aanpak voor het Oosten. De Oude vergaderzaal van de Tweede Kamer was afgehuurd en verschillende hoofdrolspelers uit het kabinet hadden al toegezegd, zoals het duo van Financien; Wouter Bos en Jan-Kees de Jager, maar ook het duo banen en werk; Maria van der Hoeven en Piet-Hein Donner. Vanzelfsprekend waren ook alle regionale Kamerleden van de partij. Van de verschillende partijen zelfs, want in Overijssel doen we dat samen en niet per politieke kleur. Werklozen en bedrijven hebben immers ook geen politieke kleur.

Kamerleden uit andere regio’s keken verbaasd toe hoe dit was klaargespeeld, maar waren nog meer verbaasd toen Overijssel juist zo’n bijeenkomst plotseling afzegde. Wij kunnen ons niet meer permitteren kansen te verspelen. Onze inspanningen moeten juist worden verdubbeld. En dan laat je de mogelijkheid om maximaal te aandacht te vestigen van alle meest betrokken ministers op Twente problemen en kansen nooit lopen. Ons gaat het om die kansen voor Twente, juist nu de druk op bedrijven en werk heel veel zorgen oproept. De Twentse top wordt een succes als we echt de handen ineen slaan.

Pieter Omtzigt (CDA, Hengelo), Anja Timmer (PvdA, Hengelo) en Han ten Broeke (VVD, Haaksbergen) zijn lid van de Tweede Kamer.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK