Plasterk haalt uit naar ‘universitaire bestuurders’

Nieuws | de redactie
13 mei 2009 | In nette bewoordingen stelt minister Plasterk dat het Comité 'Redt Ons Universitair onderWijs' niet weet waar men over praat en universitaire bestuurders de onjuiste indruk wekken dat hij hen tot bezuinigingen zou dwingen op het onderzoekswerk van jong talent.

Het comité stuurde namens een grote groep studieverenigingen aan universiteiten een brandbrief aan de Kamer en de minister. In een antwoord aan het comité en de Kamer verdedigt Plasterk zijn voorstellen tot overheveling van onderzoeksinvesteringen naar NWO robuust: “U spreekt van een bezuiniging. Daarvan is absoluut geen sprake.”

Hij stelt in dat verband bovendien: “Mocht de VernieuwingsImpuls ooit stoppen dan vloeit de € 100 mln terug in de 1e geldstroom. De overheveling betekent geen vermindering van de bestaande universitaire middelen. De universiteiten kunnen daarover autonoom beschikken, en voeren zelf hrm-beleid. Dat geldt ook voor beleid, dat zich richt op het verzorgen van onderwijs door jonge onderzoekers.”

De minister noemt de overheveling nadrukkelijk “een bewuste beleidsmatige keuze” en dat “daarbij sprake is van reallocatie van middelen is juist de opzet geweest.” Kerngedachte noemt Plasterk “de wens om persoonsgerichte financiering en excellent onderzoek te stimuleren. Uitgangspunt is dat onderzoeksmiddelen meer op basis van kwaliteit over de instellingen worden verdeeld en minder op basis van gevestigde patronen, hetgeen innovatie en extra kansen voor jonge onderzoekers ten goede komt.”

Zo er dan ook reorganisaties of financiële ingrepen bij universiteiten en hun onderzoeksinstituten aan de orde zouden zijn, dan zijn deze niet te wijten aan een bezuiniging van OCW of deze overheveling. “Universitaire bestuurders doen er goed aan die indruk ook niet te wekken,” voegt de minister daar bits aan toe.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK