Toch geen aangifte wegens misleiding

Nieuws | de redactie
18 mei 2009 | Plasterks dreiging met krachtig ingrijpen wegens misleiding door de particuliere Via Vinci University is danig afgezwakt. De minister meldt dat de strijdpunten inmiddels “in het onderhavige geval verduidelijkt, respectievelijk verbeterd” zijn.

Naar aanleiding van vragen van het CDA over de wervingsteksten van Via Vinci meldde OCW eerder onder meer: “De WHW biedt de mogelijkheid om aanwijzing als universiteit of hogeschool bij de minister van OCW aan te vragen. Via Vinci heeft daar geen gebruik van gemaakt en heeft dus niet de status van een op grond van de Nederlandse wet erkende universiteit of hogeschool.”

Helaas blijken de begrippen hogeschool of universiteit (resp. university) niet strafrechtelijk beschermd te zijn. Dat neemt niet weg dat een instelling die de naam universiteit of university gebruikt en de indruk wekt dat zij als zodanig is erkend op grond van Nederlandse wetgeving en dat haar opleidingen zijn geaccrediteerd, zich schuldig maakt aan misleiding, aldus de minister. “Het onjuist gebruik van wettelijke titels of keurmerken (zoals bv. “erkend door OCW” of “geaccrediteerd door de NVAO”) is zeker schadelijk voor het beeld van het Nederlands hoger onderwijs en moet worden bestreden.”

Nu meldt de minister dat de soep niet zo heet gegeten wordt. “In de correspondentie met Via Vinci die volgde op mijn beantwoording van de vragen van de Kamerleden Biskop en Van Dijk (TK 2008-09 1730) zijn de grenzen van wat wettelijk toelaatbaar is verhelderd.”

Via Vinci heeft zijn website aangepast, zodat minder misverstand mogelijk zou zijn over de status en de diplomawaarde van de instelling. “De WHW geeft de overheid nu eenmaal geen grondslag om op te treden tegen instellingen die de naam universiteit of university gebruiken, zonder dat zij op grond van de Nederlandse wetgeving als zodanig zijn erkend.” Wel waarschuwt Plasterk nogmaals: “Indien een instelling feitelijk getuigschriften afgeeft die wettelijk zijn beschermd, is er sprake van strijd met de wet.” Maar hij erkent dat hier de zaak nu verduidelijkt is en verbeterd bij Via Vinci.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK