Een nieuwe publieke moraal

Nieuws | de redactie
12 juni 2009 | Sinds enkele decennia heerst alom onbehagen over de zelfgerichtheid van het huidige individualisme. Welke levenshouding moeten moderne mensen ontwikkelen, nu de vertrouwde traditionele orde is verdwenen? Prof.dr. Joep Dohmen, hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, pleit voor een nieuwe publieke moraal, zodat mensen een geëngageerde levensstijl voeren. Hij houdt op woensdag 17 juni 2009 zijn inaugurele rede Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin.

Moderne mensen leven in een posttraditionele orde. De traditie leverde een vertrouwde inbedding. Ze vormde een ‘groot verhaal’ en een gemeenschappelijk kader dat mensen veel directieven en weinig individuele keuzes bood. Intussen zijn de regels en gewoontes van de traditie vervangen door het aanbod van de markt, wetenschap en technologie. Moderne individuen zijn calculerende burgers geworden.
Sinds enkele decennia heerst alom onbehagen over de zelfgerichtheid van het huidige individualisme. ‘Je eigen leven leiden’ wordt steeds vaker opgevat als een project van persoonlijke groei. Daarbij raken mensen blind voor zaken die het ‘dikke ik’ overstijgen en die nu juist de voedingsbodem zijn voor een werkelijk rijk zelf.
In zijn oratie gaat Joep Dohmen dieper in op de vraag welke levenshouding laatmoderne mensen vandaag moeten ontwikkelen. “We hebben behoefte aan een nieuwe publieke moraal zodat mensen een geëngageerde levensstijl voeren. De fundamentele opdracht voor iedereen is sociale zelfverwerkelijking.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK