Fake-universiteiten blijven het proberen

Nieuws | de redactie
30 juli 2009 | Dat de naam ‘universiteit’ niet beschermd is, begint steeds opzichtiger problemen op te leveren. Jasper van Dijk (SP) vraagt minister Plasterk wanneer hij zijn toezeggingen tot actie waar maakt. Alleen al in Den Haag zijn 7, onder meer Arabisch-talige, namaakuniversiteiten uit de grond geschoten.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over nepuniversiteiten

1
Wat is uw oordeel over het bericht dat er in Den Haag zeven “universiteiten” zijn opgericht?

2
Deelt u de mening dat het misleidend is wanneer iedereen de naam universiteit vrijelijk kan gebruiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

3
Deelt u de mening dat de diploma’s en graden van deze zogenaamde universiteiten waardeloos zijn en dat studenten hierop gewezen moeten worden? Zo ja, hoe gaat u hier uitvoering aan geven?

4
Is het juist dat in Irak en in Zweden is gewaarschuwd tegen dit soort ‘nepuniverisiteiten’ en dat al het onderwijs in het Arabisch wordt gegeven? Wat voor kosten worden in rekening gebracht bij studenten?

5
Bent u bereid voorstellen te doen om het gebruik van de naam universiteit voor te behouden aan daartoe geaccrediteerde instellingen?

6
Wanneer komt het in motie 31821-41 (18 juni 2009) gevraagde onderzoek over het gebruik van de term universiteit?

7
Hoe staat het met de instelling van een landelijk diplomaregister?

8
Deelt u de mening dat de naam “Vrije Universiteit Den Haag” ten onrechte verwijst naar de Vrije Universiteit in Amsterdam?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK