Studenten dragen ideeën aan voor het stimuleren van excellentie

Nieuws | de redactie
22 juli 2009 | In het Nederlandse hoger onderwijs maakt het niet uit of je een zes of een negen haalt. Maar hoe beloon je excellente studenten dan? Academic Transfer en Battle of Concepts stelden een inspiratiebundel samen voor minister Plasterk, op basis van 98 inzendingen van studenten.

‘Opvallend is dat bijna alle voorstellen kiezen voor een uitwerking die niets te maken heeft met de meer traditionele benaderingen van excellentie zoals selectie, honnoursprogramma’s, het judicium cum laude, etcetera”, zo concludeert jurylid Geri Bonhof.

In 2007 stelde minister Plasterk tijdens het jaarcongres van de HBO-raad dat bijna 50% van de HBO-studenten en 37% van de universitaire studenten zich niet voelt uitgedaagd tot extra presteren in het huidige onderwijs. Deze stelling pakten verschillende studenten(teams) aan om met voorstellen te komen hoe excellentie beter kan worden gestimuleerd in het hoger onderwijs. Marie-Anne van Stam van de Universiteit van Amsterdam werd tot winnaar uitgeroepen door de vakjury met daarin onder de voorzitters van de VSNU (Sijbolt Noorda), KNAW (Robbert Dijkgraaf), Universiteit Utrecht (Yvonne van Rooy) en Hogeschool Utrecht (Geri Bonhof).

De inspiratiebundel
Het winnende voorstel betrof een idee over het toekennen van excellentie-punten die op elke universiteit/hogeschool kunnen worden ingevoerd. Hierbij volgen studenten hun eigen talent. Naast punten verdienen, maken ze ook kans op (geld)prijzen en doen ze ervaring op in de praktijk. De tien winnende voorstellen zijn samengevat in een inspiratiebundel. Deze wordt aangeboden aan Minister Plasterk en aan de beleidsmedewerkers in het onderwijs. Hij is voor een ieder hier te downloaden.

Trends
Een van de conclusies die vele inzenders trekken, is dat in het huidige hoger onderwijs het behalen van een zes of negen geen verschil maakt. Zij verwachten dat talent gestimuleerd wordt wanneer hoge cijfers extra beloond worden. Voorbeelden van beloningsvormen die aangedragen worden variëren van de schenking van een jaar collegegeld, een masterstudie, een topstage, een internationale uitwisseling tot het mogen uitvoeren van een praktijkopdracht in het bedrijfsleven.

Veel inzenders vinden het bovendien van belang dat er een cultuuromslag plaatsvindt van het Nederlandse gelijkheidsdenken naar uitblinken als norm, gezien het feit dat uitblinken nu vaak als ‘niet cool’ wordt bestempeld. Hierbij stellen zij onder andere het element ‘competitie’ voor als instrument om deze cultuuromslag te realiseren. Dit middel kan ervoor zorgen dat studenten meer uitdaging ervaren en zo gemotiveerd worden om zich te bewijzen en zich verder te ontwikkelen.

Inspiratiebundel “Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK