Zorg om ‘desinteresse’ OCW

Nieuws | de redactie
27 augustus 2009 | De druk op minister Plasterk neemt toe in de aanloop naar Prinsjesdag, Zo eist de top van het wetenschapsbedrijf nu dat hij zich veel nadrukkelijk in moet zetten voor internationalisering.

De minister heeft beloofd een rondetafelgesprek te organiserenom de vrees tegen te gaan dat dit thema ‘door desinteresse bij deOCW-leiding’ buiten beeld raakt. De voorzitters van VSNU, NWO enKNAW hebben Plasterk daarover een soort alarmbrief gezonden om debeleidsmaker wakker te schudden. In hun kring leeft al langer hetgevoel dat internationale aspecten en kansen van het NederlandseR&D-bestel en hoger onderwijs op te weinig belangstelling enbeleidsaandacht kunnen rekenen.

Vorig jaar kwam ook al met het manifest van Nuffic een krachtigsignaal van deze zorg naar buiten. Bij de voorjaarsnota was al tehoren dat de financiering van internationalisering door het rodepotlood werd bedreigd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK