Cramer overweegt alternatief voor dienstauto’s

Nieuws | de redactie
3 september 2009 | Minister Jacqueline Cramer zegt het nog niet hardop, maar de in India bekroonde klimaatvriendelijke Tuk Tuks van de HAN zien een grote Haagse carrière tegemoet. Duurzaamheid kan effectief en leuk.

Bij de jaaropening van de hogeschool sprak de milieuminister metScienceGuide over haar visie op een duurzaam hoger onderwijs. Zijgaf er het startschot van een grootscheeps investeringsplan van dehogeschool Arnhem-Nijmegen in de omvorming naar een duurzamekennisorganisatie.

De HAN wil in haar plan alle andere hoger onderwijsinstellingen en uw ministerieuitdagen om samen een grote sprong voorwaarts te maken en daarmeede ontwikkeling van duurzaamheid te accelereren. Gaat u nu eensoort hoger onderwijssummit over duurzaamheidbijeenroepen?

“Daar heb ik al een start mee gemaakt! Rond duurzaam inkopen hebik afspraken met alle universiteiten en hogescholen. Hunhandtekeningen staan er al onder. Wat de HAN nu doet, is devolgende stap zetten. Daar gaat het om het geheel. Debedrijfsvoering van heel de instelling, het energieverbruik, groeneorganisatievormen in bedrijfsprocessen en bij energiebesparing.

Er is hierdoor een hele beweging in gang gezet. Daar ben iknatuurlijk heel positief over. Ik zag ook graag dat alle ROC’s meegaan doen, naast hogescholen en universiteiten. Daarom is het eenprima idee om zo’n summit te organiseren. Dan kom ik natuurlijk ooken zal daar graag het woord voeren en meedoen als de instellingenen wij dat samen gaan organiseren.”

De HAN zet nog een derde stap. Bovenop de bedrijfsvoeringwil men de curricula en onderzoeksprogrammering integraal duurzaammaken.

“Zo’n inhoudelijk integratie, dat is de derde stap, helemaal meeeens. Ik zie dat als integratie in meer dan de curricula, want ditraakt alles wat men doet, zoals het beheer van de gebouwen van deinstelling, de mobiliteit en de uitvoering van het onderwijszelf.

Zo’n derde stap moeten we allemaal leren zetten. We zullen gaanvernieuwen tot binnen onze eigen woningen toe. Daarom isduurzaamheid in heel het pakket van de kennisontwikkeling eenuitstekende aanpak. Het maakt de hbo-student veel beter klaar voorde toekomst. Alle beroepen worden duurzame professies en zij zullener zo helemaal op voorbereid zijn. Dat moeten we in Nederland opalle terreinen leren doen: van een zesje naar een negen of tiengaan op dit terrein.”

Hogescholen kijken rond dit thema nu al ver buitenNederland. De HAN sluit rond duurzaamheid een alliantie met de WestCape University in Zuid-Afrika. Heeft u daar iets aan voor uwbeleid?

“Juist die lijn met Zuid-Afrika vind ik zeer interessant. Wekunnen op veel punten de handen ineenslaan bij dit onderwerp. Mijncollega in Zuid-Afrika denkt hier net als ik. Hij hoort tot deGideonsbende van zo’n 20 ministers die samen informeel eraantrekken om de top in Kopenhagen echt tot een succes te maken. Hijzegt altijd: ‘Emerging economies moeten vooral leren vanjullie fouten. We moeten meteen overstappen op nieuwe vormen vanenergieopwekking en overslaan wat bij jullie niet werkt.’ Zo werktmen in Afrika aan decentrale opwekking van energie in plaats vanhet  installeren van grote systemen. Dus samenwerking tusseninstellingen hier en daar is zeer behulpzaam.”

U heeft natuurlijk ook gehoord over de zuinige Tuk Tuks vande HAN die in het moederland van de riksja, India, alleconcurrenten wisten te verslaan. Zouden dat binnen Den Haag niet echt duurzamedienstauto voor bewindslieden kunnen zijn?

“O die Tuk Tuks! Ja, daar is nog niets over afgesproken, hoor.Ik kan daar dus niets over zeggen! Maar we willen als kabinet welhet voorbeeld stellen. Maar ik geloof dat ik daar maar niets overmoet zeggen nu.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK