Intensivering met China

Nieuws | de redactie
9 september 2009 | NWO en KNAW verbreden en verdiepen de focus van hun samenwerkingsverbanden met China. Met de kaderacademie van de politieke top van China, de Academy of Social Sciences (CASS), gaat men onderzoek ontwikkelen rond het thema Conflict en Veiligheid en Duurzame Aarde.

Jos Engelen (voorzitter NWO) en Robbert Dijkgraaf (presidentKNAW) zijn in China om de wetenschappelijke samenwerkingbestuurlijk te verankeren. Ze brengen onder andere een bezoek aande Chinese Academy of Social Sciences (CASS) en de National NaturalScience Foundation of China (NSFC).

Binnen hun programma kunnen Chinees-Nederlandseonderzoeksteams voorstellen indienen voor gezamenlijkeonderzoeksprojecten en thematische seminars. De partners kiezenjaarlijks een thema om op actueel onderzoek te kunnen inspelenwaarbij zij proberen zoveel mogelijk vakgebieden te bestrijken.Hetnieuwe onderzoeksthema ‘biomassa’, dat daarbij aan de orde komt,sluit aan bij de plannen van EZ om met China samen te werken op hetgebied van duurzame energie.

Eerste ronde succesvol

De eerste ronde van het JSTP, met als thema Integrated watermanagement in relation to climate change and sea level rise,is een succes. Uit de 33 ingediende aanvragen heeft eenonafhankelijke beoordelingscommissie van Chinese en Europeseexperts inmiddels tien projecten geselecteerd. Naar verwachtingkunnen deze in januari 2010 van start gaan, wanneer de procedure isafgerond. De Nederlandse partners investeren drie miljoen euro.

De tweede ronde rondom het thema biomassa gaat in januari 2010open. Net als in 2009 verloopt de procedure in twee stappen: hetindienen van een ‘expression of interest’ gevolgd door een workshopen in tweede instantie het indienen van een volledige aanvraag.

Nieuwe initiatieven

Om de samenwerking nog verder te verbreden heeft NWO besloten omsamen met haar zusterorganisatie in China NSFC een apart programmaop te zetten waarbinnen Chinees-Nederlandse onderzoeksteamsvoorstellen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten kunnen indienen.Dit programma zal in november 2009 van start gaan met een workshopop het thema Coastal engineering, gevolgd door een callfor proposals in januari 2010. Het tweede thema waarop dit nieuweprogramma zich zal richten is Plant sciences.

Het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen start samenmet de Chinese Academy of Social Sciences (CASS)onderzoeksactiviteiten gekoppeld aan het thema Conflict enVeiligheid en Duurzame Aarde. In deze nieuwe samenwerking wil NWOook de succesvolle multilaterale Europees-Chinese samenwerking inde sociale wetenschappen voortzetten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK