Asielzoekers met talent

Nieuws | de redactie
9 oktober 2009 | Vluchtelingen zijn een uitstekende bron van talent in tekortvakken als beta-tech en de zorg. 24% van de afgestudeerden onder hen in 2008/9 kreeg een technische bul, 20% haalde een graad in de zorgvakken. De helft van hen deed dit op hbo-niveau.

Het afgelopen studiejaar zijn 220 vluchtelingen afgestudeerd methulp van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Onder henzitten veel artsen, verpleegkundigen en technici, beroepen waar deNederlandse maatschappij veel behoefte aan heeft. In het studiejaar2008-2009 behaalde 24 procent van de afgestudeerde UAF-cliënten eendiploma of bul in de techniek. Verder studeerde 20 procent van deUAF’ers af in de zorg.

Van de afgestudeerde UAF-cliënten hebben meer dan 110 mensen eenHBO-opleiding gevolgd. Verder hebben 50 vluchteling-studenten vanhet UAF een universitaire studie afgerond en nog eens 50 cliëntenhebben een MBO-diploma op het niveau 3 of 4 behaald.

Van de afgestudeerde vluchtelingen zijn er 40 afkomstig uitIran. Verder komen 21 afgestudeerden uit Irak en 19 uitAfghanistan. Andere herkomstlanden met veel UAF’ers zijnAzerbeidjaan (13), Burundi (12), Armenië (10), Soedan (10) enRusland (8).

De afname van het aantal afstudeerders ligt aan de sterke dalingvan het aantal asielzoekers na het jaar 2001. Vroegen in dat jaarnog 32.600 mensen asiel in Nederland aan, in 2002, 2003 en 2004slonk dit aantal naar respectievelijk 18.700, 13.400 en 9.800asielzoekers.

Vandaag houdt het UAF het jaarlijkse afstudeerfeest om deafstudeerders te feliciteren. Dit grootste afstudeerfeest vanNederland vindt plaats in de Haagse Hogeschool. Op dit evenementzal UAF-voorzitter Ruud Lubbers de gediplomeerden toespreken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK