Batman, Bormans, Veerman

Nieuws | de redactie
7 oktober 2009 | De nummer 1 van de ScienceGuide Top 10 en de 'opinieleider in het hbo' volgens diezelfde Top 10 treden toe tot de commissie-Veerman. Rinnooy Kan en Bormans gaan meedenken over het HO-stelsel, maar dat ging niet vanzelf.

Alexander Rinnooy Kan en Ron Bormans voegen zich bij Koen Geven,Bob Berdahl en Ellen Hazelkorn als de denkers over de toekomst vanhet HO-stelsel. De drie laatste namen kon ScienceGuide vorige week maandag reeds melden. Over dietwee laatst benoemden werd nog een robbertje gevochten tussen VSNU,HBO-raad en OCW, zohoorde ScienceGuide  vanuit hetacademisch rectorencollege.

Maar Doekle Terpstra kreeg zijn zin: RonBormans zit in de stelseldenktank van Plasterk, alsenige actieve HO-bestuurder en CvB-voorzitter. Bormans -nummer 5 inde Top 10 van 2008- maande minister Plasterk bij de jaarwisseling nog opScienceGuide tot een beetje ‘groot denken’. “Wezitten een beetje vast in het kleine denken. Als ik je iets hoorzeggen gaat het over mijn salaris, wat meer contacturen, iets meermedezeggenschap, iets kleinere scholen, een beetje meer rekenen eneen beetje meer taal. Allemaal prima thema’s – zeker dat rekenen -en ik ben het eigenlijk in de kern met je eens, zij het dat je hetsoms een beetje overdrijft. Maar het is allemaal klein denken.” Ookvond hij de minister een tikje kleinzielig in zijn beleid tenaanzien van de bekostiging van de hbo-masters, een thema dat in decommissie-Veerman ongetwijfeld op tafel gaat komen. 

Meest recent publiceerde Bormans een scherpe uiteenzetting overhet kwaliteitsdebat in en rond het hbo. Dit stuk ‘Voorkomen dat hetkwartje te laat valt’ leest u hier.

Rinnooy Kan was vorige maand de nummer1 van de ScienceGuide Top 10 en werd vanuit studentenkringvergeleken met Batman. Hij reageerde “aangenaam verrast” enonderstreepte “het enorme belang van de kennissector” inzijn reactie.

Hij wilde daarbij “graag onderstrepen dathij  vooral ook steeds het standpunt van de SER heeftuitgedragen. De SER heeft in diverse adviezen herhaaldelijk gewezenop het enorme belang van de kennissector voor Nederland en dus vaninvesteringen in deze sector voor de economie. De komende jarenwordt de prioritering van de overheid nog eens extra op de proefgesteld met het oog op de saneringen in de overheidsuitgavendie  vermoedelijk onvermijdelijk zullen blijken tezijn.”

Maar ja, die Batman-films….”Met Robbert Dijkgraaf ben ik inoverleg wie de rol van Batman of Robin op zich neemt. Daarverwachten we wel uit te komen. De dress code ligt een stukingewikkelder….”

Eerste rij vlnr: Bormans, Hazelkorn, Veerman en Geven. Tweederij: Rinnooy Kan en Berdahl

 Ron Bormans Hazelkorn Veerman Koen Geven

Alexander Rinnooy Kan Berdahl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK