Kenniscafé

Nieuws | de redactie
21 oktober 2009 | Op woensdag 4 november vanaf 17.00 uur organiseren de School of Economics en INHolland Academy een Kenniscafé in de Rabobankzaal van Hogeschool INHolland Alkmaar aan de Bergerweg 200. Ondernemers, deeltijd- en voltijdstudenten, alumni, cursisten en INHollandmedewerkers delen er ervaringen met elkaar rond het thema: verbindingen leggen met de omgeving.

Hoe ziet een ondernemer zijn rol in de samenleving? Maar ook:hoe ziet een docent of student zijn relatie met de omgeving waarinhij woont en werkt? Hoe kunnen het midden- en kleinbedrijf in deregio enerzijds en de studenten en medewerkers van de hogeschoolanderzijds meer voor elkaar betekenen? Leo Lenssen, lectorMaatschappelijk Ondernemerschap, zal de aanwezigen uitnodigen enuitdagen hun ervaringen met en hun opvattingen over de toegevoegdewaarde van samenwerking in te brengen.

Leo Lenssen houdt zich als lector MaatschappelijkOndernemerschap bezig met de wijze waarop instellingen in depublieke sector, zoals scholen, zorginstellingen en corporaties,hun publieke dienstverlening kunnen verbeteren.

Na afloop kunnen bezoekers een bezoek brengen aan deinformatiestands van INHolland Academy en al onzedeeltijdopleidingen op het gebied van economie, HRM, techniek,sociaal en maatschappelijk werk, en basisonderwijs.

Programma ‘Verbindingen leggen met deomgeving’

17.00 uur

Inloop

17.30 uur

Workshop ‘Hoe leg ik als ondernemer of onderwijsinstellingverbindingen met de omgeving?’ door drs. Leo Lenssen, lectorMaatschappelijk Ondernemerschap. Hij wordt geïntroduceerd doorKarin van Broekhuizen, directeur van de School of Economics

18.30 uur

Nawoord door Karin van Broekhuizen

18.45 uur

Napraten onder het genot van een hapje / drankje

Deelname aan het programma is kosteloos. Belangstellenden kunnenzich aanmelden via www.inholland.nl/kenniscafe

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK