Nederland wil meer voor kennis in wereldtop

Nieuws | de redactie
15 oktober 2009 | Veel Nederlanders weten niet waar onze wetenschap goed in is. Driekwart van hen wil meer zien waar wetenschappers mee bezig zijn, want dat kennis de bron van welvaart en welzijn is, dát snapt bijna iedereen. TON-kiezers en Dierenpartij-aanhang gunnen die bron het minst.

Vrienden voor het leven

Om wetenschap hoger op de agenda te krijgen start hetInnovatieplatform onder de noemerVrienden van Wetenschapeen maatschappelijke dialoog. Via www.vriendenvanwetenschap.nl kunnen geïnteresseerden meediscussiëren over de toekomst van wetenschap in Nederland.

Trekkers van het project zijn IP-leden Robbert Dijkgraaf(president KNAW) en René Smit (voorzitter VU).

Driekwart wil HO in wereldtop

Uit een representatieve burgerpeiling onder het electoraatblijkt dat een meerderheid van de Nederlanders niet weet waar deNederlandse wetenschap goed in is. Bovendien geeft driekwart van debevolking aan meer te willen zien waar wetenschappers mee bezigzijn. Wel zien de meeste Nederlanders wetenschap als bron vanwelzijn en welvaart en vindt een meerderheid wetenschap een actueelen relevant thema voor de politiek.

Enkele opmerkelijke resultaten uit de representatievepeiling:

-61% van de bevolking is geïnteresseerd in wetenschap;ze lezen erover in kranten en tijdschriften en kijken naartelevisieprogramma’s, of surfen op het internet.

-zowat 75% wil dat ons land universiteiten op wereldniveauheeft.

-grote meerderheden zien wetenschap als succesvoorwaarde voorgrote maatschappelijke goederen: langer en gezonder leven (90%);meer welvaart en welzijn (49%); het oplossen van problemen die inde samenleving spelen (70%).

Achterbannen pro-kennis

In eerste instantie vindt een meerderheid dat er niet meer geldnaar wetenschap moet, maar na het lezen van concrete voorbeeldenvan (opbrengsten van) wetenschappelijk onderzoek is 55% welvoorstander van het vergroten van investeringen in wetenschap. Eris ook gevraagd naar politieke voorkeuren. Bij bijna alle partijenvindt de achterban, na het lezen van de voorbeelden, dat er meer ofveel meer geld in wetenschap gestoken moet worden.

Dat varieert van 48% onder de CDA-aanhang tot 77% van deD66-kiezers. Andere partijen zitten hier tussen in. DeTON-aanhang blijft steken op 40%, de PvdD’ers zittenonderin met 19%.

Uit het onderzoek blijkt dat wetenschap beter voor hetvoetlicht komt door duidelijke taal en concreet en beeldend tewerken met vorbeelden en prestaties. Vat vooral’bètavoorbeelden’ slaan aan bij een breder publiek. Hethele onderzoek is te vinden op  www.vriendenvanwetenschap.nl. Daar kuntu ook deelnemen aan de discussie over dit soortthema’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK