Vrouw domineert de school

Nieuws | de redactie
29 oktober 2009 | Nog geen 18 % van de nieuwe pabo-studenten is man. Daarvan breekt nog eens de helft van hen de opleiding voortijdig af. Omdat steeds meer mannelijke leerkrachten met pensioen gaan, zal het percentage vrouwelijke leerkrachten op de basisscholen verder groeien. Wat te doen? Het CDA wil actie.

Deze cijfers staan gepubliceerd in het rapport ‘Meer jongens opde pabo. Kansrijke aanpakken geïnventariseerd’ van SBO dat woensdagjl. aan staatssecretaris Van Bijsterveldt, werd uitgedeeld. Datgebeurde na afloop van het Commissieoverleg over delerarenopleidingen in de Tweede Kamer. In datzelfde overleg heeftJan Jacob van Dijk (Kamerlid CDA en schrijver van het voorwoord bijhet rapport) aandacht voor het onderwerp gevraagd.

Jan Jacob van Dijk -zelf hoogleraar aan de VU- zegt hierecht actie te willen, want een eenvoudige oplossing is erniet. “Mannen geven anders les dan vrouwen. Daarom vind ik hetbelangrijk dat meisjes en jongens ook les krijgen van mannen.Bovendien kunnen zij jongens laten zien dat lesgeven ook eenmannenberoep is. Verder hebben we alle leerkrachten hard nodig.Vandaag heb ik dan ook gepleit voor het nemen van maatregelen om depabo aantrekkelijker te maken voor jongens.”

Minder zelfreflectie voor jongens

Terwijl OCW met salarisverhogingen probeert jongens testimuleren om voor het lerarenberoep te kiezen, ligtde oplossing volgens SBO-directeur Luus Veeken in de aard vanhet onderwijs. Jongens zullen pas gemotiveerd worden om les te gaangeven, als het onderwijs verandert, zo stelt hij.

“Vrijwel alle Europese landen hebben te maken met het teruglopenvan het aantal mannelijke leerkrachten. Willen wij meer jongensmotiveren voor de pabo, dan zal het onderwijs daar moetenveranderen. Minder doen aan zelfreflectie bijvoorbeeld en jongensde stage in de bovenbouw laten starten. Met onze publicatie biedenwe de pabo’s dit soort handreikingen om het tij te keren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK