Impact van verantwoord ondernemen

Nieuws | de redactie
26 november 2009 | Bij veel bedrijven staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda. Maar hoe meet je of dat ook effect heeft en hoe beklijft zoiets? Karen Maas promoveert op de eerste concrete meting via een integraal model: die van de Hartstichting.

In haar proefschrift ‘Maatschappelijke prestaties vanorganisaties: van output meting naar impact meting’ heeftKaren Maas een methode ontwikkeld die een complete maatschappelijkimpact meting mogelijk maakt. Maas promoveert op woensdag 2december 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Huidige theorieën en modellen zijn niet volledig. Zij meten hetsociale óf het economische effect, óf de effecten op het milieu,maar zelden de totale impact. Hierdoor weten managers vaak niet ofzij op de goede weg zijn. Maas heeft dertig bestaande meetmethodengeclassificeerd en in een schema gezet. Zo kunnen managers eenmeetmethode kiezen die de  totale maatschappelijke impact vanhun bedrijf of organisatie in kaart brengt. 

Maas heeft de nieuwe methode in de praktijk toegepast om demaatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting te meten.Hieruit blijkt onder andere dat de Nederlandse Hartstichting in deafgelopen 25 jaar voor circa 334 miljoen euro op jaarbasis heeftbijgedragen aan het dalen van maatschappelijke kosten vanhartinfarcten. De Nederlandse Hartstichting is de eersteNederlandse organisatie die zo’n effectmeting heeft latenuitvoeren. 

Naast de ontwikkeling van het nieuwe meetmodel geeft zij in haarproefschrift ook twee belangrijke voorwaarden waaraan bedrijven enorganisaties moeten voldoen als zij echt een positieve impactwillen hebben op de maatschappij. Zij moeten het thema’maatschappelijk verantwoordelijkheid’ opnemen in debedrijfsstrategie, in plaats van zo nu en dan een maatschappelijkeactiviteit organiseren. Daarnaast moeten in managementbeslissingende resultaten van de maatschappelijke impactmeting een centrale rolkrijgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK