M’charek zoekt de Hollander

Nieuws | de redactie
12 november 2009 | "Uit politieke correctheid spreken we niet meer over ras, maar over cultuur. Ik wil juist wél uitzoeken welke rol het begrip ras speelt in de genetica en identiteitsvorming." Amade M’charek gaat gedurfd onderzoek doen aan de UvA: zit er een ras binnen de identiteit van Nederland?

De relatie tussen de genetische code en de sociaal-cultureleidentiteit van Nederlanders is het onderwerp van onderzoek vanAmade M’charek, waarvoor zij 200 000 euro subsidie ontvangtvan het Center for Society and Genomics.

M’charek vertelt aan Folia, dat ’totnogtoe identiteit altijdis gezien als een puur sociologisch verschijnsel; het feit datje je bijvoorbeeld als Nederlander identificeert, máákt jeidentiteit. Maar nu de genetica ook buiten de muren van delaboratoria steeds belangrijker wordt, wordt het interessant om hetbegrip identiteit, en dit geval Nederlanderschap, ook vanuit diehoek onder de loep te nemen.’

Nu wil zij de relatie onderzoeken tussen de socio-culturele ende genetische identiteit van de Nederlander. ‘Je kunt het zien alseen soort quick scan: wanneer is de genetica dominant, wanneer desociaal-culturele aspecten. Hoe functioneren de processen van het”maken” van identiteiten, en hoe interacteren die processen metelkaar? Op die vragen zoek ik een antwoord.’

M’charek schuwt daarbij het begrip ‘ras’ niet. ‘Uit politiekecorrectheid spreken we niet meer over ras, maar over cultuur, alsofdat niet discriminerend kan werken. Ik wil juist wél uitzoekenwelke rol het begrip ras speelt in de genetica en in de processenvan identiteitsvorming.’

Amade M’charek is uhd bij sociologie en antropologie endoceerde politicologie en biologie. Ze is gepromoveerd op eenlaboratoriumonderzoek naar het Human Genome Diversity Project.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK