Bedrijven steken meer in onderwijs

Nieuws | de redactie
15 december 2009 | In 2008 is 37,6 miljard aan onderwijs besteed, een toename van 2,4 miljard in een jaar. Dat is bijna 7% groei. Het bedrijfsleven neemt een steeds groter deel van die uitgaven voor zijn rekening: 10% meer.

In 2008 is 6,9% meer uitgegeven aan onderwijs dan in 2007, zoberekent het CBS. Vooral het bedrijfsleven gaf meer uit aanonderwijs, bijna 10% dan het jaar ervoor. Bedrijven hebben vooralmeer uitgegeven aan de beroepspraktijkvorming. Dit is gestimuleerddoor extra subsidies van de overheid. Het aandeel van bedrijven inde totale onderwijsuitgaven is de laatste jaren toegenomen, tot8,2% in 2008.

De totale onderwijsuitgaven in Nederland blijven staan op6,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat aandeel isal sinds 2003 ongeveer stabiel.

In 2008 gaven bedrijven 3,1 miljard uit aan onderwijs. Hetgrootste deel, bijna 2,1 miljard, is besteed aan debegeleiding van stagiaires en leerlingen die leren en werkencombineren. Dit zijn vooral mbo-leerlingen. Bedrijven dragendaarnaast ook bij aan de kosten van werkgerelateerde opleidingenvan hun werknemers. Verder geven bedrijven geld uit aan onderzoekdat ze door universiteiten laten uitvoeren.

Tegenover de onderwijsuitgaven van bedrijven staan tegemoetkomingenvan de overheid. In 2008 heeft de overheid aan hen voor544 miljoen subsidie en belastingkorting gegeven, 37%meer dan een jaar eerder.

Dit komt voornamelijk doordat in 2008 een aantal nieuwesubsidieregelingen zijn ingegaan. De belastingkorting en een deelvan de subsidies zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren omleerplekken en stageplaatsen beschikbaar te stellen(373 miljoen). Bedrijven worden daarmee gedeeltelijkgecompenseerd voor de begeleidingskosten die zij maken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK