IQ in Afrika rommelig onderzocht

Nieuws | de redactie
14 januari 2010 | 'Berucht' onderzoek naar intelligentie van Afrikanen blijkt aan alle kanten te rommelen. Amsterdamse wetenschappers onttakelen de cijfers en laten zien dat sub-Sahara het IQ overeenkomt met dat van Nederlanders rond 1950. En dat heeft consequenties.

 
Op grond van een veel geciteerdeliteratuurstudie concludeerde Richard Lynn in 2006 dat hetgemiddeld IQ van zwarte Afrikanen (afgezet tegen een gemiddeld IQvan 100 voor westerlingen) onder de 70 ligt. Volgens Lynn zijn dezelage IQ’s indicatief voor een laag intelligentieniveau, wat volgenshem zou verklaren waarom landen ten zuiden van de Sahara economisch slecht ontwikkeld zijn.

Het onderzoek van Lynn is beroemd binnen de psychologie. Zo werdhet aangehaald door onder meer Nobelprijswinnaar James Watson, ende auteurs van het controversiële boek The Bell Curve -Intelligence and Class Structure in America (RichardHerrnstein en Charles Murray: Freepress, 1994).

Jelte Wichert en collega’s van de UvA en uit Riverside inCalifornia laten na onderzoek van meer dan 100 gepubliceerdestudies zien dat er voor de beweringen van Lynn geen bewijsbestaat. Zo heeft Lynn zijn IQ-data selectief gekozen doorhoogscorende Afrikanen systematisch buiten beschouwing telaten.

Ook stellen de onderzoekers dat de IQ-testscores van Afrikanen niette interpreteren zijn in termen van een lagere intelligentie, omdatdeze scores andere psychometrische eigenschappen hebben danIQ-testscores van westerlingen. Deze onvergelijkbaarheid van scoreswas nog niet eerder op systematische wijze aangetoond.

De wetenschappers wijzen erop dat het gemiddeld IQ van Afrikanenvan nu ongeveer ligt op het niveau van dat van Nederlanders zo rond1950. IQ-scores in westerse landen hebben echter een sterkestijging laten zien in de loop van de twintigste eeuw.

Gezien deze trend heeft het volgens Wicherts en collega’s weinigzin om te beweren dat landen ten zuiden van de Sahara arm zijnomdat hun bewoners lagere IQ-scores hebben. Het gemiddeld IQ vanAfrikaanse volwassenen blijkt net zo goed een stijging te vertonenen het is aannemelijk dat deze trend zich verder zal voortzettenals de omstandigheden in Afrika in de toekomst verbeteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK