LSVb triomfeert: student in CvB

Nieuws | de redactie
22 februari 2010 | De val van het kabinet is een triomf voor de studentenvakbond. Plasterks handigheidje om de nieuwe studentassessor in de bestuurscolleges weg te poetsen ontploft in zijn gezicht.

Op 2 februari werd de WHW ‘nieuwe stijl’ door de Senaat aanvaard.Plasterk beloofde destijds via de Tweede Kamer het onwelvalligeamendement van D66 alsnog te doen verwijderen. Maar nu hij zichzelfuit Balkenende IV heeft verwijderd, gaat de wet door zoalsstaatsrechtelijk correct is vastgesteld. De LSVb ziet haar wenswerkelijkheid worden.

Zou het kabinet demissionair toch een wetswijziging indienen,dan komt deze nu gewoon te laat. Ook zouden D66, GroenLinks enanderen dit wetsvoorstel subiet controversieel verklaren zodat debehandeling ervan in coma wordt gebracht. In 2011 zal de WHW daaromingaan in de vorm zoals aanvaard door de Staten Generaal.

Een nieuw kabinet zou eventueel een wijziging achteraf nogkunnen pogen, maar D66 zal dit tegen elke prijs proberen teverhinderen. Men zal de studenten na afschaffing van destudiefinanciering ook niet onnodig extra willen schofferen.

De LSVb is in het HO dan ook de grote winnaar van hetUruzgan-fiasco. Het ISO was tegen de assessor in de CvB’s en staatnu voor een akelig dilemma. Blijven ze principieel bij hunstandpunt of zullen ze straks toch kandidaten nomineren voor denieuwe posten in de universiteiten en hogescholen?

LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk zegt tegenScienceGuide dat hij zeer verheugd is over dit onverwachtegevolg van de kabinetscrisis. “De kwaliteit van de discussie in hetbestuur van hoger onderwijs zal beslist omhoog gaan door deintroductie van de studentassessor. Hun betrokkenheid bij wat leeftonder studenten zal het bestuur van de universiteit en hogeschoolalleen maar versterken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK