Bètalerarenopleidingen HAN blijven open

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | HAN-docenten schreven bezorgd aan de Tweede Kamer dat hun CvB van plan zou zijn de voltijds tweedegraads lerarenopleidingen natuur- en scheikunde opheffen. Maar opheffing is niet aan de orde, zo meldt staatssecretaris Van Bijsterveldt na overleg met het CvB van de HAN.

De voltijds tweedegraads lerarenopleidingen natuur- enscheikunde aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen kampen al jaren meteen lage instroom. Daar moet iets aan gebeuren, erkent het Collegevan Bestuur. “Ron Bormans kijkt momenteel hoe de opleidingenslimmer ingericht kunnen worden, zodat we die opleidingen tochkunnen handhaven”, zo vertelt woordvoerder Elki Otjens. “Maar daarzal de buitenwacht niets van merken.”

De geruchtenstroom als zouden de betrokken opleidingen opgehevenworden, ontkent de HAN dan ook met klem. Het is juist de bedoelingaantrekkelijkheid, instroom en kwaliteit van de opleidingen teverhogen. Wel vindt intern overleg plaats over de vraag hoe detoekomst van deze lerarenopleidingen Natuur- en Scheikunde kanworden gewaarborgd.

De brief van Van Bijsterveldt vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK