Ontevredenheid over loopbaanbeleid

Nieuws | de redactie
18 maart 2010 | Onderwijspersoneel is niet tevreden over het loopbaanbeleid in het onderwijs. Het personeel vindt de doorgroeimogelijkheden te beperkt en de meest gebruikte loopbaanmethoden onvoldoende effectief. Ook mist het vaak de stimulans van de werkgever om een carrièrestap te maken. Het personeel vindt wel dat het zich goed kan ontwikkelen in het uitoefenen van het huidige beroep.

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag heeftonderwijspersoneel uit de hele sector, vooral leraren, vragengesteld over deskundigheidsbevordering, loopbaanontwikkeling enmethoden voor loopbaanbeleid.

SBO-directeur Freddy Weima: ‘Het is opmerkelijk dat leraren openstaan voor methodes die in het onderwijs minder gebruikelijk zijn.Als het management werk wil maken van loopbaanbeleid, zou het vakermethodes als coaching en loopbaanadvies kunnen inzetten. De kansendie de functiemix biedt, zouden ook hiervoor benut kunnenworden.’

Weinig loopbaanbegeleiding

Sinds kort is er met de komst van de functiemix meer geldbeschikbaar voor doorgroei binnen de leraarsfunctie. In de praktijkzijn de personeelsinstrumenten vooral gericht op ontwikkeling in dehuidige functie. Het onderwijs gebruikt voornamelijkfunctioneringsgesprekken (89 procent) en persoonlijkeontwikkelingsplannen (59 procent), gevolgd door coaching (27,6procent) en competentieprofielen (24,6 procent). Scholen doenweinig aan loopbaanadvies. Ook het maken van afspraken overloopbaanontwikkeling komt weinig voor. 

Effectief

Over de effectiviteit van de methodes zegt het personeel: bijnade helft vindt functioneringsgesprekken weinig effectief voorloopbaanontwikkeling en ruim de helft zegt dit over het persoonlijkontwikkelingsplan. Eerder heeft het SBO geconstateerd dat hetpersoonlijk ontwikkelingsplan vooral als integraal onderdeel vanHRM-beleid effectief is. Het meest positief is het personeel overcoaching en supervisie. Coaching wordt door 75 procent effectiefgevonden en supervisie door 65,5 procent. Verder vindt ruim dehelft dat loopbaanadviezen en simpelweg afspraken maken overloopbaanontwikkeling goede methodes zijn. Bijna de helft van derespondenten vindt dat hun organisatie anders moet omgaan met hunloopbaanontwikkeling.
 
Leeftijd als barrière

Ouder personeel is minder positief over het loopbaanbeleid danjonger personeel. Van de 55 plussers vindt maar 22,2 procent dat zevoldoende loopbaanmogelijkheden krijgen. Ongeveer de helft geeftaan dat hun leeftijd een barrière is voor interneloopbaanontwikkeling. Uit ander SBO-onderzoek over personeelsbeleidblijkt dat schoolleiders en personeelsfunctionarissen vaak denkendat oudere leraren niet open staan voor ontwikkeling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK