SF-debat beroert PvdA

Nieuws | de redactie
29 april 2010 | Studiefinanciering is nu al een van de ‘heetste’ verkiezingsthema’s geworden. Alleen lijkt de PvdA er nog niet helemaal uit. Omtrekkende bewegingen beginnen op te vallen. “De PvdA voert het sociaal leenstelsel niet in als de toegankelijkheid in gevaar komt,” zegt Kamerlid Marianne Besselink nu over een van de highlights van de hervormingen uit haar partijprogramma.

OV-kaart blijft ook zonder basisbeurs?

De Amsterdamse studenten hadden zich voor het debat in FelixMeritis goed ingelezen in de verkiezingsprogramma’s van deverschillende partijen. Marianne Besselink (PvdA) werd direct ondervuur genomen. “U zegt dat u 2 miljard wilt investeren in onderwijs,maar u haalt het geld weg bij de studenten. Waarom investeert uniet in het hoger onderwijs?”, vroeg één van hen. Besselink zettein op de lijn van Job Cohen tegenover ScienceGuide:”Wij investeren 2 miljard extra in het hele onderwijs, dus vanvoorschoolse opvang tot en met de universiteit. De basisbeurs gaanwe afschaffen en we voeren een sociaal leenstelselin.

Maar na het partijcongres en de scherpe kritiek vande LSVb op de PvdA lijkt Cohens partij deze lijn aan het bijsturen.Besselink benadrukte bijvoorbeeld dat zij “de aanvullende beurs welwil behouden, net als de OV-kaart voor studenten.” Hoe ditwetstechnisch in de WSF of een nieuwe Stufi-regelgeving zou kunnenworden geregeld, kwam niet op tafel. Alle kenners van deze materieweten, dat een OV-kaart aanbieden zonder basisbeurs als’collectieve contractbasis’ een wespennest is.

Boris van der Ham (D66) is het eens met de PvdA over SF. Ook delinks-liberalen zien weinig problemen bij het hebben van een forsestudieschuld voor elke student. “Als je hoger onderwijs geniet, gaje later veel meer verdienen. Die hogere studieschuld kun je danmakkelijk terugbetalen.” Ed Anker (ChristenUnie) ging daar stevigtegen in: “Stop nou toch eens met dat kortzichtige boekhouden vanje, Boris. Het inkomensafhankelijke terugbetalen zit al lang in onsprogressieve belastingstelsel.”

Toegankelijkheid in gevaar

Om het sociaal leenstelsel te verdedigen wordt Australië vaakaangehaald. “In Australië hadden ze geen studiefinanciering toen ereen sociaal leenstelsel werd ingevoerd. Australië met Nederlandvergelijken is dus echt net als appels met peren vergelijken,” zegtJan Jacob van Dijk (CDA). “Uit onderzoek van onder andere het IOWOen de LSVb blijkt dat de toegankelijkheid van het Nederlands hogeronderwijs achteruit gaat bij invoering van het sociaalleenstelsel.” Het CDA houdt daarom vast aan de huidigebasisbeurs.

Uit de zaal komt de vraag of de PvdA het sociaal leenstelsel hoedan ook wil invoeren, ook als de toegankelijkheid van het HO ingevaar komt. “Wij voeren het sociaal leenstelsel niet in wanneeruit onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van het hogeronderwijs in gevaar komt. De PvdA staat voor de toegankelijkheidvan het hoger onderwijs,” aldus Besselink. Of men zulk onderzoek alvoor het opstellen van het programma soms niet had geraadpleegd?Die vraag werd niet gesteld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK