ADHD niet alleen ‘kinderziekte’

Nieuws | de redactie
14 mei 2010 | ADHD bij kinderen is veel besproken, maar tegelijk is weinig bekend over dit probleem bij volwassenen. Men vraagt zich zelfs af of zij wel onder hen bestaat. VU-onderzoekers van het Nederlands Tweelingen Register komen met verrassende inzichten.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van meer dan 12.000volwassenen (tweelingen en gezinsleden van tweelingen) en vondendat ADHD bij volwassenen voor 30% genetisch bepaald is. Dit isminder dan de erfelijkheid van ADHD bij kinderen. Daarnaast vondende onderzoekers dat volwassenen met ADHD vaker dan gemiddeld eenpartner hebben die ook ADHD heeft, waardoor de kans op hetdoorgeven van ADHD-genen aan hun nageslacht groter wordt. WanneerADHD bij verschillende generaties in dezelfde familie voorkomt, isdit altijd door erfelijkheid overgedragen, concludeerden deonderzoekers. Zij vonden geen bewijs dat ADHD ook doorimitatiegedrag of andere culturele factoren overgedragen wordt.

Uit familieonderzoek, zoals het onderzoek dat wordt uitgevoerdmet gegevens uit het Nederlands tweelingenregister (NTR), kanworden opgemaakt dat eigenschappen (deels) genetisch bepaald zijn.De volgende stap zal zijn om de precieze genetische locatie vanADHD eigenschappen te bepalen. Deze bevindingen zorgen ervoor datin de toekomst gezondheidsproblemen gerichter behandeld of mogelijkzelfs voorkomen kunnen worden. Op dit moment leidt het onderzoektot een beter inzicht in het vóórkomen van ADHD bij volwassenen (5tot 7% van de bevolking) en tot een beter begrip van deoorzaken.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK