Wetenschap stuiterend door de klas

Nieuws | de redactie
23 juni 2010 | Wetenschap en techniek op de basisschool is goed voor de ontwikkeling van kinderen en een belangrijke aanvulling op het onderwijs. Hoe je ervoor zorgt dat kinderen wetenschap willen leren én kunnen doen staat in het boek Spiegelen en Stuiteren van Expertisecentrum Wetenschap & Techniek (EWT), specialist op het gebied van wetenschaps- en techniekonderwijs voor pabo’s en basisscholen.

Het beeld dat leerlingen hebben van (natuur)wetenschap entechniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hunkeuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding enuiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk ombètatalent al op jonge leeftijd te stimuleren en leerlingenenthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Hierbij is eenpositieve, enthousiaste houding van leraren en leerlingen van grootbelang.

Het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek is eensamenwerkingsverband tussen verschillende (onderwijs)instellingen(Pabo INHolland, Pabo HvA, Hogeschool IPABO, Pabo Almere, AMSTELInstituut UvA, Artis, Science center NEMO en het RegionaalTechnocentrum Amsterdam). Het EWT is onderdeel van eenlandelijk netwerk voor Wetenschap en Techniekonderwijs op pabo enbasisschool.

Inmiddels zijn er in de regio Noord Holland ongeveer 700 lerarenbasisonderwijs geschoold in de didactiek van het EWT en wordt eronder leiding van een lector onderzoek gedaan naar (deeffectiviteit van) W&T-didactiek. De artikelen in Spiegelen enStuiteren gaan onder meer over de onderwijsactiviteiten die binnenhet EWT zijn uitgevoerd, zoals onderzoek naar het gebruik vancomputers en sensoren, opleiden van studenten in opleidingsscholen,aanpassen van W&T-onderwijs aan onderwijsconcepten zoalsMontessori, taalverwerving bij natuuronderzoek en videobegeleidingbij de nascholing.

Het gaat om willen en kunnen

Bij wetenschaps- en techniekonderwijs gaat het om meer dan hetcreëren van een positieve houding. Leerlingen verwerven eenjuiste onderzoekende houding, met nieuwsgierigheid,doorzettingsvermogen en respect voor bewijsmateriaal en kennis.Daarnaast moeten ze ook natuurwetenschappelijk onderzoek entechnische ontwerpen kunnen uitvoeren en natuurwetenschappenlijkebegrippen verwerken.

Het gaat er dus niet alleen om dat kinderen meer over wetenschapen techniek willen weten en onderzoeken, maar ook omdat ze het daadwerkelijk kunnen doen. Wetenschap entechniek op de basisschool geeft kinderen echt iets extra’s mee inhun ontwikkeling; het is een inspirerende aanvulling op hetonderwijs en vormt tevens een interessante context voor hetoefenen van taal- en rekenvaardigheden.

Het boek Spiegelen en Stuiteren richt zich op een breedpubliek van mensen die betrokken zijn bij onderwijs: lerarenbasisonderwijs die zich verder ontwikkelen in wetenschap entechniek, onderwijsonderzoekers en onderwijsontwikkelaars,pabodocenten, schoolbesturen en directies en docenten bètaonderwijsin het voortgezet onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK