DenkTank schept vertrouwen

Nieuws | de redactie
16 augustus 2010 | Tweeëntwintig jonge academici buigen zich vanaf vandaag in De Nationale DenkTank 2010 over de vraag hoe publieke organisaties en bedrijven het vertrouwen van burgers kunnen behouden en (her)winnen. Half december hopen zij ‘out of the box’-oplossingen te presenteren.

Het vertrouwen van burgers in instituties en bedrijfsleven staatonder druk, zo meent Stichting de Nationale DenkTank. ‘Voorbeeldenvan geschaad vertrouwen uit de financiële sector en haartoezichthouders, uit internationale klimaatonderhandelingen en bijde moeizame vaccinatiecampagne liggen nog vers in het geheugen’. DeDenkTank heeft daarom tweeëntwintig masterstudenten,pas-afgestudeerden en promovendi bij elkaar gebracht om eeninnovatieve oplossing te bedenken op de vraag: “Hoe kunnenorganisaties de interactie met de burger zodanig vormgeven dat ereen omslag mogelijk is van een afhakende en wantrouwende burgernaar een betrokken en vertrouwende burger?”

Net als de vorige jaren is een multidisciplinair teamsamengesteld. De achtergrond van de deelnemers loopt uiteen vanTheoretische Natuurkunde tot Psychologie en van Financiële Economietot Geneeskunde. Om de academici klaar te stomen voor hetbeantwoorden van de onderzoeksvraag start de DenkTank met eentweeweekse zomerschool. Daar ontmoeten de deelnemers specialistenuit bedrijfsleven en overheid, wetenschappers en politiek. Sprekersop de opening zijn onder andere Erik van den Emster, voorzitter vande Raad voor de rechtspraak, Roel Coutinho, directeur van CentrumInfectieziektebestrijding en Pieter Tops, CvB-lid van dePolitieacademie en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

De voorgaande DenkTank-edities hebben zich gericht op de zorgvoor chronische zieken, problemen in het onderwijs, ongezondeleefstijl van jongeren en energiebesparing. Deze DenkTanks blekenheel vruchtbaar en hebben tal van nieuwe inzichten en actiesopgeleverd om deze maatschappelijke problemen aan te pakken. Meerinfo hierover vindt u hier.

De DenkTank wordt ondersteund door onder andere deUniversiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en WageningenUniversiteit, en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij derWetenschappen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK