Mensen letterlijk hartverwarmend

Nieuws | de redactie
9 augustus 2010 | Wat betekent het als je warme gevoelens hebt voor iemand, of als iemand je juist koud laat? Volgens sociaal psycholoog Hans IJzerman (VU) en Gün Semin (UU) schatten mensen die fysiek dichter bij elkaar zitten de temperatuur om hen heen letterlijk als warmer, ook wanneer lichaamstemperatuur daar niet toe leidt.

Uit de experimenten van IJzerman en Semin blijkt dat niet alleenletterlijke nabijheid tot meer warmteperceptie leidt, ook alsmensen naar gelijkenissen met anderen zoeken, denken ze dat dekamer warmer is. Het omgekeerde geldt eveneens: mensen dieverschillen met anderen zoeken, ervaren een lagere temperatuur inde kamer. “Mensen gebruiken lichamelijke concepten om na te denkenover hun omgeving, maar dit gebeurt niet bewust”, aldus onderzoekerIJzerman.

Het onderzoek naar warmteperceptie is gepubliceerd in de Journalof Experimental Social Psychology onder de titel Temperature Perceptions as a Ground for SocialProximity. Het is gebaseerd op een eerderartikel, waarin IJzerman en Semin aantoonden dat mensen hungedachten ‘klaarmaken’ voor relaties: in een warme ruimte zien zemeer relaties, gebruiken ze meer werkwoorden (volgens sociaalpsychologen een aanduiding van nabijheid) en hebben ze het gevoeldat andere mensen ‘closer’ zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK