Fontys-topman Wintels naar CDA-top?

Nieuws | de redactie
1 november 2010 | Het CDA legt een zwaar parcours af, met alleen maar steile haarspelden bergop. Een soort Passo di Stelvio, met 48 bochten omhoog. Geen wonder dus dat de KNWU-voorzitter zich beschikbaar stelt als de nieuwe partijvoorzitter. Die wielrenbobo is tevens de collegevoorzitter van Fontys, Marcel Wintels.Wintels heeft tegenover het Brabants Dagblad al kenbaar gemaakt,dat hij veel steun heeft in de regio voor een dergelijkekandidatuur. Ook heeft hij inmiddels een gesprek gevoerd met decommissie onder voorzitterschap van de oud-Senaatsvoorzitter YvonneTimmerman-Buck, die een voordracht zou moeten doen voor debenoeming van nieuwe partijvoorzitter begin 2011. De partij heeftinmiddels Liesbeth Spies bereidt gevonden om alsinterim-partijvoorzitter op te treden. Zij is lijsttrekker bij deProvinciale Statenverkiezing voor Zuid-Holland van komend voorjaaren was eerder vice-voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Afbreukrisico

De voordrachtscommissie is er echter onderling in hetgeheel -nog- niet uit, zo weet men in CDA-kring. Het probleem isonder meer dat een partijvoorzitter binnen het CDA gekozen wordtuit een tweetal kandidaten. Dit remt de bereidwilligheid nogal vanmensen die gepolst worden, omdat zij maar moeten afwachten of deachterban hen ook ziet zitten. Na de zware nederlaag op 9 juni ishet afbreukrisico daarbij nog groter geworden. Voor je het weet ligje als een Wim van Est onder in het ravijn van de Cold’Aubisque. Zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liepnog…..

Een aanvullend probleem is het feit dat het CDA door diezelfdehalvering in zetels in zeer grote financiële problemen is geraakt.Een fulltime voorzitter is daarmee onhaalbaar geworden, althans watbetreft de dagvergoeding. Wat betreft de bestuurlijke opdracht enproblemen zou een nieuwe partijvoorzitter echter meer dan 1 ftenarigheid en werk mogen verwachten. 

Zware vrouw of man

In het partijbestuur gaan de gedachten dan ook uit naareen zeer gezaghebbende vrouw of man, die naar leeftijd en inkomstenniet afhankelijk zou zijn van de vergoeding van de partij, maar diewel een maximale inzet voor een renaissance van dechristendemocratie zou willen geven. Een deeltijdfunctie incombinatie met het leiden van een omvangrijke HO-instelling kon danwel eens lastig passen bij zo’n profiel.

Een pluspunt voor Wintels zou wel de klassieke, denominatieveverdeling van posten binnen het CDA zijn. Naast de Limburgs-Haagsekatholiek Maxime Verhagen en de Friese protestant Sybrand vanHaersma Buma zou de Brabantse katholiek Marcel Wintels quaintern evenwicht geen kwade figuur slaan. Duidelijk minpunt zouechter zijn, dat het CDA geen vrouw in de topfuncties meer zoukennen, en dat na de kabinetsformatie waarin ook al de minimalerepresentatie van vrouwen op ministersposten een punt van ernstigekritiek was.   

Delicaat

Wel kan het onderzoek van de inspectie naar ‘alternatieveafstudeerroutes’ een afweging vormen. Het risico van eenvoorzitter vanuit het HBO is voor een partij met interne troebelenen electorale problemen natuurlijk een punt van nadereoverweging.

Die vraag rijst binnen het CDA ook al ten aanzien van hethardnekkige gerucht dat oud-NS topman Karel Noordzij benaderd zouworden als nieuwe partijvoorzitter. Hij zit in een delicatepositie, omdat hij tevens voorzitter is van de Raad van Toezicht vanInholland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK