Heertje: Weg met HBO-raad!

Nieuws | de redactie
22 november 2010 | Prof. Arnold Heertje haalt rond het vertrek van Doekle Terpstra -"een speelbal van de misstanden" - uit naar zijn 'bêtes noires': de HBO-raad, de koepels en nu ook naar hogeschool Stenden. "Daar staan honderden studenten ingeschreven, die er helemaal niet studeren. Hun namen worden gebruikt, maar zij wassen borden in Chinese restaurants in Nederland."

Op RTL-Z reageert de econoom op de ontwikkelingen in HBO-land engaat op herhalingsoefening. Want al in 2006 gaf hij eenvergelijkbare bijdrage aan het debat.

De huidige column van Heertje op RTL-Z klinkt alsvolgt:

‘Financieel wanbeheer

De HBO-raad is de koepelorganisatie van de HBO’s. Wathebben we aan deze instelling, nu de ene na de andere HBO ten prooivalt aan fraude, financieel wanbeheer en investeringen die niets temaken hebben met hoger onderwijs aan Nederlandse studenten?

Niet studeren, maar borden wassen

De publicatiestroom over de wantoestanden bij InHolland inDen Haag begonnen met een uitvoering stuk in de Volkskrant. Ervolgden meer ontwikkelingen die het vertrek van de Raad vanToezicht en de nog zittende leden van het College van Bestuurinluiden. De Stenden HBO is het volgende slachtoffer. Daar staanhonderden studenten ingeschreven, die er helemaal niet studeren.Hun namen worden gebruikt, maar zij wassen borden in Chineserestaurants in Nederland.

Zich als criminelen gedragende managers

Enige jaren geleden schreef ik in ‘Echte Economie’uitvoerig over de HBO-fraude en het volledig verwaarlozen van hetonderwijs aan de studenten, dank zij zich als criminelen gedragendemanagers. Ik noemde Doekle Terpstra als voorzitter van de HBO-raadeen speelbal van de misstanden.

Mantel der liefde

Hoewel de HBO-raad al lang had kunnen ingrijpen, is degrootscheepse corruptie met de manter der liefde bedekt. De vorigeminister van onderwijs had de HBO-raad vanwege nalatigheid kunnenafschaffen, zonder dat het onderwijs aan studenten daaraan schadeondervindt. Integendeel, deze noodzakelijke sanering levert demiljoenen op, die met vrucht in het primaire onderwijs kunnenworden geinvesteerd.

Ingrijpen

Zonder bezwaar kan ik ook de HBO-raad worden afgeschaft,omdat deze wordt bevolkt door managers die zelf nooit onderwijshebben gegeven. Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van Onderwijs,ontkomt er niet aan in te grijpen bij verscheidene instellingen inhet HBO en aan het opheffen van de HBO-raad. Beter vandaag danmorgen.’

Heertje op herhaling

Heertje heeft al eerder zulke forse taal gebruikt om zijnmening over het HBO en bestuurders aldaar te verkondigen. Innovember 2006 deed hij dit in een column voor het bladvan MKB-Nederland. Heertje stelde over verschillendehogescholen, dat zij er inhoudelijk met de pet naar gooien, ennoemde daarbij de HAN en de HHS.

Meer in het bijzonder moest Fontys-chef Norbert Verbraak het toenontgelden: “Verbaan, de topman van Fontys Hogeschool, gooit metbehulp van de rechter een ervaren wiskundedocent eruit, dieopenlijk probeert de studenten solide lessen te geven. Verbaangeeft leiding aan een instituut met de formele karakteristieken vaneen criminele organisatie. Ontmaskering is geboden.”

Toen nog HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra reagerde tegenScienceGuide zo: “Professor Heertje weet niet waar hij hetover heeft. Daar laten we het maar liever bij.” Verbraak zei hetallemaal vooral “triest en beschamend” te vinden voor eenhooggeacht geleerde. “Die discussie waarin over zoveel zaken – ookten aanzien van onze bekostiging als hogescholen- grondig gesprokenmoet worden krijgt met dit soort uitlatingen een totaal afbrekendkarakter, vreselijk vind ik dat. Onthou je hiervan! Ik zou iedereendie vooruit wil in de discussie over het onderwijs dit echt op hethart willen binden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK