Verhagen: geen Zwitsers model

Nieuws | de redactie
19 november 2010 | Het slot van ‘Meet the Future’ bleek een paukenslag. ELI-minister Maxime Verhagen onthutste de duizenden bèta-toppers en bestuurders met de kille afwijzing van inspirerende internationale voorbeelden en de aankondiging “een hark door het institutenlandschap” te willen halen. Het schril contrast met de internationale inspirator Steve Wozniak en icoon Neil Armstrong, en met de positieve toon van minister Van Bijsterveldt schrok velen op.

“De verkeerde speech met de verkeerde toon voor het verkeerdepubliek.” De recensie van een R&D-topman tegenScienceGuide werd breed gedeeld in de nazit van de grotebèta-techniek summit. Verhagen hield een ambtelijk-politiek betoogna een dag waarop de duizenden aanwezigen sommige van “hun helden”in wetenschap en technologie hadden kunnen toehoren.

Apple-oprichter Steve Wozniak bleek bijvoorbeeld zo gegrepen dathij na zijn eigen speech uren later aan eenkoffietafeltje in de foyer nog steeds discussies voerde eniPhones, iPads en iPods signeerde met een zwierige “Woz”handtekening. De gadgets werden stralend als een relikwie weermeegenomen en studenten fotografeerden elkaar massaal met hun eigenWoz-Pod of -Pad in de hand.

Real Madrid is te duur

Verhagen vroeg zich af hoe Nederland de economische groei konversnellen. Dat kon niet zoals Singapore. Daar koopt men de bestemensen voor de nieuwe tech-kansen en zet ze bij elkaar. “Dat is netReal Madrid en daar voor hebben wij het geld niet,” aldus deELI-bewindsman. Het Zwitserse model “klinkt aantrekkelijk” doorforse focus en massa met weinig overheidssubsidies. Maar “ditnadoen zou moeilijk zijn” en Nederland had toch zelf ook mooiemodellen: Wageningen of het SciencePark in Utrecht.

Deze hollandisering van het beleid is extra pijnlijk omdat velen inde kennissector de minister voor zo’n Zwitsers model en eenbijpassende Kennis- en Innovatieraad hadden willen winnen. Ook eenCDA-partijgenoot als TU-Delft chef Dirk Jan van den Berg in gesprekmet ScienceGuide. Het verkiezingsprogramma van het CDAbevat ook een nadrukkelijke uitspraak ten gunste van zon’n raad ennieuw model van R&D en innovatie beleid.

Met een hark door het landschap

De lijn van Verhagen was verder een van deregulering om minderinnovatie “in de weg te zitten” en een drastische aanval op detopinstituten van R&D. “Wij gaan een hark door dat landschaphalen. Daar zijn nog steeds te veel niet samenwerkende institutiesaanwezig zonder gemeenschappelijke agenda’s.” Hier boden delandbouwsector en Deltares betere voorbeelden, betoogde Verhagen.Begin 2011 zal hij reeds een strategiebrief uitbrengenhierover.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK